Türkiye’de yaşayanlar genetik olarak Avrupalı

0

Amerikalı bilim adamlarının, Avrupa’da yaşayanların DNA’ları üzerinde yaptıkları araştırma, Avrupalıların genetik olarak aynı büyük aileye mensup olduğunu gösterdi. Türkiye’de yaşayanların ataları da bu aile içinde gösterildi.

Araştırma, İrlanda’dan Balkanları ve Türkiye’yi içine alan coğrafyada yaşayanların, genetik olarak birbirine benzediğini ortaya koydu.

Aralarında 3200 kilometreden fazla mesafe bulunan, İngiltere ve Türkiye’de yaşayanların, 1000 yıl önceki atalarının genetik olarak şu veya bu şekilde birbirlerine yakın olabileceğini göstermesi, araştırmanın en ilgi çekici sonucu olarak ortaya çıktı.

California Üniversitesi’nden evrim ve ekoloji Profesörü Graham Coop ile Güney California Üniversitesi’nden Profesör Peter Ralph tarafından kaleme alınan araştırma, internet üzerinden yayın yapan “PLOS Biology” adlı bilimsel derginin 7 Mayıs tarihli sayısında yayımlandı.

Araştırmada, 40 ülkeden 2000’den fazla kişinin DNA’lar incelendi. Kaynak olarak nüfus, hastalıklar ve farmakolojik genetik araştırmalar için oluşturulan “Population Reference Sample” (POPRES) adlı projenin veri bankası kullanıldı.

Araştırma ekibinin başkanı Coop, “Avrupalıların akrabalık derecesinin ne kadar yakın olduğunu görmek çok ilginç” diyerek, Avrupa’nın iki ucunda, İngiltere ve Türkiye’de yaşayanların bile ortak DNA’ya sahip olma olasılığının yüzde 20 olduğuna dikkati çekti.

Cook genetik benzerliği şöyle açıklıyor:

“Avrupa’da yaşayan bir kişinin iki ebeveyni, iki büyükannesi, iki büyükbabası olduğuna göre, sadece 1000 yılda bu kişinin atalarının sayısı bir milyar olarak hesaplanıyor. O yıllarda Avrupa’da bu kadar insan yaşamadığına göre, 1000 yıl önce Avrupa’da yaşayan ve çocuk sahibi olan herkes, bugün bu coğrafyada yaşayanların atası.”

Avrupalıların aynı aileye mensup olabileceğine ilişkin teorinin bundan 10 yıl kadar önce ortaya atıldığına işaret eden Coop, “Şimdiyse elimizde DNA verilerine dayalı sağlam deliller var” dedi. Coop, buna benzer akrabalıkların diğer kıtalar için de geçerli olabileceği söyledi.

Raph da Avrupalıların akrabalığı konusunda, demografik değişikliklerin ve tarihi göçler sonucu ortaya çıkmış olması muhtemel, belirlenmesi güç, çok küçük farklılıkların bulunduğunu belirterek, dağ silsileleri gibi coğrafi engellerin ve dil farklılıklarının da bölgeler arasındaki genetik bağlantıları küçük oranlarda azalttığını ifade etti.

Buna karşılık, bunların diğerlerine kıyasla çok küçük farklılıklar olduğuna işaret eden Coop, “Genel resme göre herkes birbiriyle bağlantılı ve biz sadece bölgeler arasındaki belirlenmesi güç, çok küçük farklılıklara bakıyoruz” dedi.

Genetik ataların belirlenmesinin tarihe ışık tutabileceğini, ancak tüm hikayeyi anlatamayacağını vurgulayan Cook, arkeoloji ve dil biliminin de kültürlerin ve toplumların nasıl hareket ettiğini ve değiştiğini gösterme konusunda önemli bilgiler sağladığına dikkati çekti.

Coop, “Tarihin daha eksiksiz bir resmini çıkarabilmek için bu çalışmaların birlikte sürdürülmesi gerek” diye konuştu.

Araştırmanın ilginç sonuçları

40 ülkedeki iki bin 257 kişinin DNA analizini yapan ve gen haritalarını çıkaran California Üniversitesi’nden Prof. Graham Coop ile Güney California Üniversitesi’nden Prof. Peter Ralph aralarında 3 bin km’den fazla mesafe olan Türkiye ile İngiliz halklarının atalarının dahi ortak olduğunu belirledi.

Araştırmanın ilginç sonuçlarından biri ise İtalyan, İspanyol ve Portekizliler’in diğer ülkelere göre ‘daha az Avrupalı’ çıkması oldu. Bu ülkelerde yaşayanların genleri diğer ülke halklarına daha az benziyor. Uzmanlar Avrupa’daki halkların birbirine karışmasında Atilla önderliğinde Batı Roma İmparatorluğu’nu istila eden Hunların etkisine dikkat çekti. 6 ve 10’uncu yüzyıldaki Slav göçlerinin de ortak Avrupa ailesinin oluşmasında etkili olduğunu belirtti.

Araştırma ekibinin başkanı Coop genetik benzerliği şöyle açıkladı: Avrupa’da yaşayan bir kişinin iki ebeveyni, iki büyükannesi, iki büyükbabası olduğuna göre, 1000 yılda bu kişinin atalarının sayısı bir milyar olarak hesaplanıyor. 1000 yıl önce Avrupa’da çocuk sahibi olan herkes, bugün bu coğrafyada yaşayanların atası.

En az Avrupalı İspanyollar ve Kıbrıslılar

Araştırmada Türkiye, TC adı verilen ‘Turkey-Cyprus grubu’ içerisinde yer aldı. Türkiye’den 4 kişinin gen haritası diğer Avrupalılar’dan alınan genlerle karşılaştırıldı.

Araştırmanın Türkiye sonuçlarına göre;

– Türkler’in genetik açıdan en yakın olduğu bölge Balkanlar. İkinci sırada ‘Iberia’ grubu olarak sınıflanan İtalya, İspanya ve Portekiz var

– Diğer Avrupalılarla en az ortak genetik mirasa sahip ülkeler Kıbrıs ve İspanya. Bunu Türkiye, Fransa, Portekiz ve İsviçre takip ediyor.

– Türkler N grubu olarak nitelendirilen İskandinav Avrupalılar’a, W grubundaki Orta Avrupalılar’dan (Belçika, Almanya, Hollanda, İngiltere, Fransa vs.) daha yakın.

Share.

Bir Cevap Yazın