Oy birliğiyle: Polise ‘yargı kararı olmaksızın’ arama yetkisi veren madde iptal

0

CHP’nin başvurusunu değerlendiren mahkeme söz konusu maddeyi Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal ederken, diğer maddelerin iptal istemini ise kabul etmedi.

İptal edilen maddede, ‘Kişinin üstü ve eşyası ile aracının dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması; İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar dâhilinde mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin yazılı, acele hâllerde sonradan yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle yapılabilir’hükmü yer alıyordu.

Kararın, Resmi Gazete’de yayımlandıktan altı ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

Yine İç Güvenlik Paketi’nde yer alan, eylem ve gösteri yürüyüşlerinde kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini tamamen veya kısmen bez gibi unsurlarla örterek katılan kişilere iki yıl altı aydan dört yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören maddenin iptal istemi ise oy çokluğuyla reddedildi.

 

Share.

Bir Cevap Yazın