Karabük Ü. 32 Öğretim Görevlisi Alımı İçin Resmi Gazeteye İlan Verdi

0

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına bir adet dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç adet fotoğraf ile özgeçmişi, varsa yayınlarıyla (Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edenlerin bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini yayın listelerini ve Üniversitemiz Atama ve Yükseltme kriterlerini kapsayan bir dosyayı dört nüsha halinde, Profesör kadrolarına başvuracaklar ise yayınlarını altı nüsha halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT:

* Profesör ve Doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.

* Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

* Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini ve haklarında bilimsel referans alınabilecek üç Öğretim Üyesinin isim ve adreslerini eklemelidirler.

* Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar geçersiz sayılacaktır

* Başvuracak adayların “Başvuru Formunu Doldurmaları” gerekmektedir.

 

ANABİLİM/ANASANAT DALIProfesörDoçentYrd. Doç.AÇIKLAMA
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI1İngiliz Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak. ve Shakespeare üzerine çalışma yapmış olmak.
BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA1Batı Karadeniz Bölümü ile ilgili beşeri ve ekonomik cografyakonusunda çalışma yapmış olmak.
EĞİTİM YÖN. TEF. PLAN. VE EKONOMİSİ1Küreselleşme, denetim ve liderlik konusunda çalışma yapmış olmak.
FEN FAKÜLTESİ
FİZİKOKİMYA1Kuvvetli asitlerin katı faz solvasyonu ve klatrat hidratlar konusunda çalışma yapmış olmak.
UYGULAMALI MATEMATİK1Sobolev tip kısmi diferensiyel denklemler için konulan başlangıç ve S.-D.P.’nin çözümlerinin varlığı  ve tekliği teoremleri konusunda çalışma yapmış olmak.
FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ
YAPI BİLGİSİ1Taştan yapılmış eserlerin tahrip olma nedenleri konusunda çalışma yapmış olmak.
YAPI BİLGİSİ1Kompozit malzemelerin yapıda kullanılabilirliğinin saptanması konusunda çalışma yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT TEORİSİ1Doçentliğini mikroiktisat alanında almış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTROMANYETİK DALGALAR VE MİKRO D.T1Mikrodalga ve optik yöntemler ile teraherz uygulamaları konusunda çalışma yapmış olmak.
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ1Veri madenciliği, benzetim ve modelleme konusunda çalışma yapmış olmak.
YAPI1Depreme dayanıklı bina ve istinat duvarı tasarımları konusunda çalışma yapmış olmak.
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ1İki boyutlu nanoyapıların elektronik özellikleri konusunda çalışma yapmış olmak.
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ1Akustik dalgaların yayılımı ve saçılması, akustik gürültü azaltımıWiener-Hopf tekniği konusunda çalışma yapmış olmak.
SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ1Girişimcilik ve iş tatmininin örgütsel sessizlik üzerine etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
TURİZM REHBERLİĞİ1Zorunlu göçler konusunda çalışma yapmış olmak.
TURİZM REHBERLİĞİ1Otel işletmelerinde müşteri sadakati ve müşteri tatmini konusunda çalışma yapmış olmak.
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI1Doktorasını gıda mühendisliği alanında almış olmak.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
İMALAT MÜHENDİSLİĞİ1Hidrolik, pnömatik konularında çalışma yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
GÖZ HASTALIKLARI123 gauge vitrektomi ve slikon yağı tamponad ile fakoemülsifikasyonluveya fakoemülsifikasyonsuz retina dekolman ameliyat sonuçları konusunda çalışma yapmış olmak.
PSİKİYATRİ1Doçentliğini uygulamalı (klinik) psikoloji alanında almış olmak.
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ1Disulframın vasospazm üzerine etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM1Ürojinekoloji ve pelvik taban bozuklukları konusunda cerrahi tecrübesi ve çalışmaları olmak.
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ1Atan kalpte baypass konusu üzerine çalışmaları ve deneyimi olmak.
FİZYOLOJİ1Deneysel Alzheimer hastalığı konusunda çalışma yapmış olmak.
SAFRANBOLU MYO
RADYO VE TELEVİZYON PR.1Türk Dünyası ve basın ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
T.O.B.B.TEKNİK BİL. MYO
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ1Arayüzey tabakalı Schottky engel diyotların elektriksel özelliklerinin aydınlatma şiddetine bağlı incelenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ1Mikrokanallarda nanoakışkan akışının sayısal modellenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ1Biyogazın, buji ateşlemeli motorlarda yanma parametrelerine, egzoz ve gürültü emisyonlarına etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI1Dizi ailelerinin korelasyon dağılımları ve lineer kodlarının destek ağırlıkları konusunda çalışma yapmış olmak.
YENİCE MYO
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI1Üç türevli Runge-Kutta yöntemleri konusunda çalışma yapmış olmak.
EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MYO
ÇEVRE SAĞLIĞI1Akreplerin biyolojik mücadelede kullanımı konusunda çalışma yapmış olmak.
Share.

Bir Cevap Yazın