Hukuk dışına çıkan bilirkişiye hapis

0

Bilirkişilikle ilgili sorunların önüne geçmek amacıyla hazırlanan düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Kaynak: BAHAR ATAKAN, Ankara, www.milliyet.com.tr

Yasayla, çoğu zaman hâkim yardımcısı gibi görev yapan, geniş ve ayrıntılı dosyaları özetleyen bilirkişiler için özel düzenlemeler yapıldı. Yasaya göre; bilirkişilik sistemi, tüm yargı kurumlarını kapsayacak şekilde olacak. Bilirkişilerin yazdıkları raporlar standart hale getirilecek. Bilirkişilerin nitelikleri, seçimi, denetimi konusunda etkin sistem kurulacak ve bilirkişilerin hukuk dışına çıkmaları halinde uygulanacak yaptırımlar caydırıcı hale getirilecek.

Tarafsız, objektif
Sadece bilirkişilik yapmak için bir şirket kurulamayacak. Ticari işletmesine devam eden şirket bilirkişilik de yapabilecek. FETÖ yapılanmasına ilişkin soruşturmaların yapıldığı Adli Tıp Kurumu’nun yapısı da yasayla değiştirilecek.
Bilirkişi Yasası’ndaki düzenlemeler özetle şöyle:
 • Bilirkişi, görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız, tarafsız ve objektif olarak yerine getirecek.
 • Bilirkişi, raporunda uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında açıklama yapamayacak ve hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamayacak.
 • Genel bilgi veya tecrübeyle ya da hakimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamayacak.
 • Bilirkişi, görevi sebebiyle kendisine tevdi edilen bilgi ve belgelerin veya öğrendiği sırların gizliliğini sağlamakla yükümlü olacak. Bu yükümlülük, bilirkişilik görevi sona erdikten sonra da devam edecek.

Hapis cezası artıyor

 • Gerçeğe aykırı bilirkişilik yapanlara öngörülen ‘1 yıldan 3 yıla’ kadar hapis cezası, ‘3 yıldan 7 yıla’ çıkarılacak.
 • Genel bilgi, tecrübeyle veya hakimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözünlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamayacak.
 • Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu belgelendirmedikçe görevlendirilemeyecek.
 • Ceza yargılamalarında süresi içinde raporunu vermeyen bilirkişiye, hukuki ve cezai sorumluluğuna ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, ücret ve masraf adı altında hiçbir ödeme yapılmamasına karar verilebilecek.
Adli Tıp da değişecek
 • Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu yerine Adli Tıp Üst Kurulları kurulacak.
 • Adli Tıp Kurumu’nda görev yapan ihtisas kurulu sayısı altıdan sekize; Adli tıp uzmanı olan başkan yardımcısı sayısı ikiden üçe çıkarılacak.
 • Adli Tıp Üst Kurulları, Adli Tıp Kurumu Başkanı’nın başkanlığında, ilgili adli tıp ihtisas kurulları başkan ve üyelerinden oluşacak.
 • Adli Tıp Kurumu Başkanı, kurumun görev alanına giren faaliyetlerle ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapabilecek. Adli Tıp, özerk kurum ve kuruluşlardan hizmet alabilecek.
Share.

Bir Cevap Yazın