AYM’den aile hayatına saygı hakkının ihlaline ilişkin karar: Aile konutuna ipotek konulması için “eşin açık rızası” gerekir mi?

0

Başvurucunun eşi bankadan kredi çekmiş ve karşılığında aile konutunun (tapuda aile konutu şerhi bulunmamakta) üzerine ipotek tesis ettirmiştir. Banka aile konutuna ipotek yaparken eşin açık rızasını almamıştır. Başvurucunun eşi borcunu ödememiş ve banka aile konutunu icradan satılığa çıkarmıştır. Başvurucu ipotek için rızasının olmadığının eşinin ve bankanın kendisinden izin almadığını savunarak davaya gitmiştir. Banka, tapuda aile konutu şerhi bulunmadığını ayrıca hayatın gereği olarak eşin bunu bilmesi lazım geldiğini savunmuştur. Yerel mahkeme banka lehine sonuçlanmış ve başvurucu olayı anayasa mahkemesine götürmüştür. Anayasa Mahkemesi,

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2015 tarihinde verdiği kararda her ne kadar aile konutuna ipotek verilmesi için eşin açık rızasının aranması gerektiği yönünde karar vermiş olsa da, daha önce verilen kararlarda bankaların iyi niyetinin korunması gerektiği ve açık rızanın aranmasına gerek olmadığı yönünde kararların mevcut olduğu,

başvurucu hakkında yerel mahkemenin verdiği kararın doğru olduğu ve aile hayatına saygı hakkına haksız bir müdahalenin olmadığı yönünde karar vermiştir.

Kararın tamamı için tıklayınız.

Share.

Bir Cevap Yazın