AYM: Mülkiyet hakkının sınırlarına ilişkin karar, evlat edinen evlat edinirken “çocuğundan izin almak zorunda olması” anayasaya aykırı mıdır?

0

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasa’ya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler.

Norm denetiminde “iptal davası” ve “itiraz yolu” olmak üzere iki tür başvuru usulü vardır. İptal davası yoluna “soyut norm denetimi” itiraz yoluyla denetime ise “somut norm denetimi” de denilmektedir. Çünkü itiraz yolunda, başvuru konusu normun anayasaya uygunluğunun denetimi, görülmekte olan bir dava aracılığıyla gerçekleşmektedir.

Karapınar Asliye Hukuk Mahkemesi önüne gelen olayda “evlat edinen evlat edinirken alt soyundan izin almak” zorunda olmasına ilişkin kuralın anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla anayasa mahkemesine taşımıştır. Anayasa mahkemesi “evlat edinen evlat edinirken alt soyundan izin almak” zorunda olmasına ilişkin kuralın kamu yararı gerekçesiyle mülkiyet hakkına getirilen sınırlamanın anayasaya aykırı olmadığına hükmetmiş ve iptal talebini reddetmiştir.

Kararın tamamı için tıklayınız.

Share.

Bir Cevap Yazın