Üniversitelerin Akademik İlanları(24/11/2016) 84 Kişilik

0

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

hacetepeÜniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını 28 Kasım – 16 Aralık 2016 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ilgili Dekanlığa, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış kriterlere(http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) uymaları gerekmektedir.

Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Sahip olunan unvanın altındaki kadrolara başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Programına devam ederek bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçentlik kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ilaveten, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

İlan olunur.

FAKÜLTE,  
ANABİLİM/ANASANAT DALLARIKADRO ÜNVANIKADRO SAYISI
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
Ağız Diş ve Çene RadyolojisiYrd. Doçent (2)1
   
ECZACILIK FAKÜLTESİ  
Farmasotik KimyaDoçent (3)1
   
EDEBİYAT FAKÜLTESİ  
İngilizce Mütercim TercümanlıkYrd. Doçent (1) (4)1
   
EĞİTİM FAKÜLTESİ  
Fizik EğitimiProfesör (5)1
Kimya EğitimiDoçent (6)1
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiYrd. Doçent (7)1
   
FEN FAKÜLTESİ  
TopolojiProfesör (8)1
   
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ  
İç Mimarlık ve Çevre TasarımıDoçent (9)1
   
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  
Bilgisayar YazılımıProfesör (1) (10)1
YapıProfesör (1) (11)1
Katıhal FiziğiDoçent  (1) (12)1
Devreler ve SistemlerDoçent (1)1
Kontrol ve Kumanda SistemleriYrd. Doçent (1) (13)1
   
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  
Dil ve Konuşma TerapisiProfesör (14)1
ErgoterapiYrd. Doçent (15)1
Fizik Tedavi ve RehabilitasyonYrd. Doçent (16)1
   
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  
Beden Eğitimi ve SporDoçent (17)1
   
TIP FAKÜLTESİ  
Adli TıpProfesör (Türkçe) (1) (18)1
Kadın Hastalıkları ve DoğumProfesör (İngilizce) (1) (19)1
Kadın Hastalıkları ve DoğumProfesör (İngilizce) (1) (20)1
RadyolojiProfesör (İngilizce) (1) (21)1
Halk SağlığıDoçent (Türkçe) (1) (22)1
Ruh Sağlığı ve HastalıklarıDoçent (İngilizce) (1) (23)1
AnatomiYrd. Doçent (İngilizce) (1) (24)1
Anesteziyoloji ve ReanimasyonYrd. Doçent(İngilizce) (1) (25)1
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıYrd. Doçent (İngilizce) (1) (26)1
Kulak Burun ve BoğazYrd. Doçent (Türkçe)(1) (27)1
RadyolojiYrd. Doçent (Türkçe)(1) (28)1
Ruh Sağlığı ve HastalıklarıYrd. Doçent (Türkçe)(1) (29)1
Tıp Eğitimi ve BilişimiYrd. Doçent (Türkçe)(1) (30)1
ÜrolojiYrd. Doçent (Türkçe)(1) (31)1
   
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAPLARI ENSTİTÜSÜ 
   
 Yrd. Doçent (32)1
   
KANSER ENSTİTÜSÜ  
Klinik OnkolojiYrd. Doçent (1) (33)1
   
ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI  
Kompozisyon ve Orkestra ŞefliğiProfesör (34)1
KemanProfesör (35)1
ViyolaProfesör (36)1
TiyatroDoçent (37)1

AÇIKLAMALAR

 1. Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili birimlere atanması için Yabancı Dil Jürileri tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir.
 2. Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi konusunda deneyimli olmak.
 3. Farmasötik Kimya alanında doktora derecesi almış olmak ve ilaç tasarımında moleküler modelleme konusunda deneyimli olmak.
 4. İngiliz Kültür araştırmaları alanında doktora derecesi almış olmak.
 5. Doçentlik unvanını Atom-Molekül Fiziği alanında almış olmak ve matematiksel fizik alanında deneyimli olmak.
 6. Doçentlik unvanını Kimya Eğitimi alanında almış olmak, kimya eğitiminde problem çözme ve üstbiliş konularında deneyimli olmak.
 7. Teknoloji kullanımının sürdürülebilirliği konusunda deneyimli olmak.
 8. Düzgün Doku Uzayları Teorisi konusunda deneyimli olmak.
 9. Sürdürülebilir tasarım konusunda deneyimli olmak.
 10. Bulanık sistemler alanında deneyimli olmak.
 11. Yapı malzemeleri (yüksek performanslı lif donatılı beton) alanında deneyimli olmak.
 12. Amorf yarıiletken ince filmlerin üretimi, fotolüminesansı ve katıların optik özellikleri konusunda deneyimli olmak.
 13. Yumuşak sensörler (soft sensors) ve yumuşak robotik sistemleri (soft robotic systems) konularında deneyimli olmak.
 14. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi doktora derecesi almış olmak, çocukluk dönemi dil ve konuşma bozuklukları alanında test ve değerlendirme yöntemleri geliştirmiş olmak.
 15. İş ve Uğraş Tedavisi (Ergoterapi) alanında doktora derecesi almış olmak.
 16. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon programında doktora derecesi almış olmak ve erişkin nörolojik rehabilitasyonda en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak.
 17. Egzersiz, spor psikolojisi, fiziksel aktivite ve fiziksel benlik algısı konularında deneyimli olmak.
 18. Adli Biyoloji alanında doktora derecesi almış olmak.
 19. Jinekolojik Onkoloji ve Kolposkopi konularında deneyimli olmak.
 20. Üreme Tıbbı ve İnfertilite konularında deneyimli olmak.
 21. Çocuk radyolojisi uzmanlık belgesi sahibi olmak.
 22. Halk Sağlığı Uzmanı ve Çevre Sağlığı Yandal Uzmanı olmak.
 23. Nöropsikiyatri ve ruhsal hastalıkların genetik nörobiyolojisi konularında deneyimli olmak.
 24. Silikon ve polyester plastinasyon teknikleri sertifikalarına sahip olmak.
 25. Zor havayolunda deneyimli olmak.
 26. Çocuk Endokrinoloji Yandal Uzmanı olmak.
 27. Havayolu Cerrahisi sertifikası sahibi olmak.
 28. Meme görüntüleme konusunda deneyimli olmak.
 29. Alkol bağımlılığı ve genetiği konusunda deneyimli olmak, işlevsel manyetik rezonans konusunda eğitim almış olmak.
 30. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora derecesi almış olmak.
 31. Androloji ve mikrocerrahi konularında deneyimli olmak.
 32. Osmanlı-Rus ilişkileri konusunda deneyimli olmak.
 33. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.
 34. Senfoni ve Opera Şefliği alanında Sanatta Yeterlik derecesi almış olmak, en az 10 yıl deneyim sahibi olmak.
 35. Keman alanında Sanatta Yeterlik/Doktora derecesi almış olmak.
 36. Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı mezunu olmak ve Yaylı Çalgılar Anasanat Dalında Sanatta Yeterlik derecesi almış olmak.
 37. Lisans-Lisansüstü derecelerini Tiyatro alanından almış olmak, Doçentlik unvanını Yorum-Dramatik Yazarlık alanından almış olmak.

10414/1-1

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

kocaeli-univÜniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

TIP FAKÜLTESİ
BölümAnabilim DalıUnvanıDereceAdet
Temel Tıp Bil.Biyoistatistik ve Tıp BilProfesör11 *1
Dahili Tıp Bil.Adli TıpDoçent31
HUKUK FAKÜLTESİ
BölümAnabilim DalıUnvanıDereceAdet
Özel HukukTicaret HukukuDoçent31 *2
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
BölümAnabilim DalıUnvanıDereceAdet
Halkla İlişk. Tan.Araştırma Yönt.Doçent31 *3
Halkla İlişk. Tan.Halkla İlişkilerDoçent31 *4
Halkla İlişk. Tan.Halkla İlişkilerDoçent31 *5
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
BölümAnabilim DalıUnvanıDereceAdet
Felsefe ve Din Bil.Din BilimleriDoçent31 *6
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BölümAnabilim DalıUnvanıDereceAdet
FizikAtom ve Mol. Fiz.Profesör11 *7
KimyaAnalitik KimyaDoçent31 *8
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BölümAnabilim DalıUnvanıDereceAdet
Kimya Müh.Kimya Müh.Profesör11 *9
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BölümAnabilim DalıUnvanıDereceAdet
İşletmeYönetim ve OrganizasyonDoçent31 *10
Çal. Ek. End. İlişkİş Huk.ve Sos Güv. Huk.Doçent31 *11

* 1 Yarışan riskler regresyon analizi konusunda çalışmış olmak.

* 2 Doçentliğini ticaret hukuku alanında almış olmak.

* 3 Dijital halkla ilişkiler, siyasal iletişim konularında çalışmış olmak

* 4 Halkla İlişkiler alanında doçentliğini almış olup, yerel yönetimler ve Osmanlıda halkla ilişkiler konusunda çalışmış olmak.

* 5 Pazarlama iletişimi konusunda çalışmış olmak

* 6 Din sosyolojisi alanında doçentliğini almış olup, sosyal sapma ve din, sosyal sermaye ve din alanlarında çalışmış olmak

* 7 Atom ve molekül fiziği alanında doçentliğini almış olmak.

* 8 Ağır metal tayini ve arsenik, antimon’un birbiri üzerine yaptıkları girişimler üzerine çalışmalar yapmış olmak

* 9 Membran reaktör ve pervaporasyon konusunda çalışmış olmak

* 10 Kurumsal itibarın paydaş davranışları üzerindeki etkisi konusunda çalışmış olmak

* 11 Doçentliğini sosyal politika alanında almış olmak

10429/1-1

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

bezmialem-univDuyuru Başlama Tarihi    :  24.11.2016

Son Başvuru Tarihi          :  09.12.2016

FAKÜLTE/ENSTİTÜ/ YÜKSEKOKULBÖLÜMANABİLİM DALI/ BİLİM DALI/ PROGRAMUZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLARKADRO SAYISIKADRO UNVANI
Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler BölümüEndodontiAlanında doktora yapmış olmak1Yrd. Doç. Dr.
Restoratif Diş TedavisiDiş Hastalıkları ve Tedavisi alanında doktora yapmış olmak1Doç. Dr.
PeriodontolojiAlanında doktora yapmış olmak1Doç. Dr.
PedodontiAlanında doktora yapmış olmak1Yrd. Doç. Dr.
OrtodontiAlanında doktora yapmış olmak1Yrd. Doç. Dr.
Eczacılık FakültesiEczacılık Meslek Bilimleri BölümüFarmakognoziEczacılık Fakültesi Lisans mezunu olmak,
Farmakognozi alanında doktora yapmış olmak,

Farmakognozi alanında doçent ve profesör unvanını almış olmak.

1Prof. Dr.
Farmasötik KimyaEczacılık Fakültesi Lisans mezunu olmak, Farmasötik Kimya alanında doktora yapmış olmak,

Farmasötik Kimya alanında doçent ve profesör unvanını almış olmak.

1Prof. Dr.
Kimya Bölümü Lisans mezunu olmak, Kimya alanından doçentliğini almış olmak1Doç. Dr.
Eczacılık Teknolojisi BölümüFarmasötik TeknolojiEczacılık Lisans mezunu olup, FarmasötikTeknoloji alanında doktora yapmış olmak1Yrd. Doç. Dr.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve Teknikler BölümüElektronörofizyolojiNöroloji Uzmanı olmak.1Yrd. Doç. Dr.
Ameliyathane HizmetleriPlastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmak.1Yrd. Doç. Dr.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp Bilimler BölümüAnesteziyoloji ve ReanimasyonYoğun Bakım ve Algoloji yandal uzmanlık belgesine sahip olmak.1Prof. Dr.
Kulak Burun Boğaz HastalıklarıKlinik Araştırmalar Etik Kurul Belgesine sahip olmak.1Doç. Dr.
Ortopedi ve TravmatolojiArtoplasti konusunda deneyimli olmak.1Doç. Dr.
Ortopedi ve TravmatolojiVertebra cerrahisi konusunda deneyimli olmak.1Yrd. Doç. Dr.
Ortopedi ve TravmatolojiEl cerrahisi konusunda eğitim almış olmak.1Yrd. Doç. Dr.
Tıbbi PatolojiTıbbi Patoloji alanında uzmanlığı ve Dermatopatoloji konusunda deneyimi olmak.1Yrd. Doç. Dr.
Tıbbi PatolojiTıbbi Patoloji alanında uzmanlığı ve Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi konusunda deneyimi olmak.1Yrd. Doç. Dr.
Dahili Tıp Bilimleri BölümüÇocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve HastalıklarıAvrupa Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitim Sertifikası sahibi olmak ve Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası olmak.1Yrd. Doç. Dr.
Deri ve Zührevi Hastalıkları1Doç. Dr.
İç HastalıklarıNefroloji Alanında yandal uzmanlık belgesine sahip olmak1Prof. Dr.
KardiyolojiAkut iskemik inmenin kateterle tedavisinde tecrübe sahibi olmak.1Prof. Dr.
KardiyolojiAvrupa Kardiyoloji Derneği’nin düzenlemiş olduğu kurslardan en az birine katılmış olmak1Doç. Dr.
RadyolojiMeme radyolojisi konusunda deneyimli olmak.1Doç. Dr.
Tıbbi GenetikNörogenetik ve pediatrik genetik konularında klinik deneyimi ve çalışmaları olmak,

Yeni nesil genetik teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak.

1Doç. Dr.

Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

– İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.

– Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.

10383/1-1

Share.

Bir Cevap Yazın