Üniversitelerin Akademik İlanları(23/11/2016) 35 Kişilik

0
23 Kasım 2016 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 29897

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

adiyaman-uÜniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

1 – Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ:

Yardımcı Doçent adaylarının ilgili birime; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yeri ve tarihi ilgili birim tarafından bildirilecektir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

BİRİMBÖLÜMANABİLİM DALIÜNVANIDRC.ADETAÇIKLAMA
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumYrd. Doç.11Doğum indüksiyonu alan anne bebeklerinin kord kanında oksidatifstres markerlarının değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.

10359/1-1

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

ankara-sosyal-bilimler-universitesiÜniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör, doçent ve yardımcı doçent alınacaktır.

Adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adaylar, özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan profesörler 6 takım; doçentler ve yardımcı doçentler 4 takım dosyayı ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.

Yardımcı doçent adaylarının, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendinde belirtilen yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru için gerekli belgeler:

1 – Dilekçe

2 – Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından profesörler 6 takım; doçent ve yardımcı doçent başvuruları için 4 takım dosya

3 – Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; doçent ve profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)

4 – Yabancı dil belgesi (onaylı)

5 – 1 adet fotoğraf

6 – Nüfus cüzdanı fotokopisi

7 – Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi

* Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

NOT: Şahsen başvurularda istenen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular ile postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü

Hükümet Meydanı

Ulus – ANKARA

Tel: (312) 596 47 00 – 596 44 53

BirimiUnvanıSayıDereceAranan Nitelikler
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Profesör11Barış ve çatışma alanında çalışmaları bulunmak
Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Yrd. Doç.13Çatışma çözümleri ve kimlik alanlarında çalışmaları bulunmak
Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Yrd. Doç.14İsrail, Suriye ve devlet dışı şiddet kullanan aktörler alanlarında çalışmaları bulunmak
Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Yrd. Doç.15Özbekistan ve Orta Asya alanlarında çalışmaları bulunmak
Ekonomi BölümüProfesör11Uygulamalı mikro iktisat, emlak piyasaları (gayrimenkul) ve eğitim ekonomisi alanlarında çalışmaları bulunmak.
Ekonomi Bölümü

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Doçent13Enerji ekonomisi ve politikaları, hesaplanabilir genel denge modelleri alanlarında çalışmaları bulunmak
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.
Psikoloji Bölümü

Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı

Doçent12Öğrenme, istatistik, araştırma teknikleri ve psikometri alanlarında araştırma ve yayın yapmış olmak
Yabancı Diller Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı BölümüProfesör11Kültürlerarası değişim ve dil bilimi konularında çalışmaları bulunmak

10405/1-1

Gedik Üniversitesinden:

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

gedik-univÜniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü Aranan Şartlar;

Üniversitelerin Hukuk Fakültesinden mezun olmak, Doktorasını İş Hukuku alanında yapmış olmak, Doçentliğini “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku” alanında almış olmak.

Adayların;

– Özgeçmiş (YÖK Formatında)

– 1 Adet Fotoğraf

– Nüfus Cüzdan Sureti

– Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (6 takım)  ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

– KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

BirimiBölümüAkademik UnvanAdetÖzel Koşullar
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerProf.1Üniversitelerin Hukuk Fakültesinden mezun olmak, Doktorasını İş Hukuku alanında yapmış olmak, Doçentliğini “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku” alanında almış olmak.

Başvuru adresi

Gedik Üniversitesi

Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı

İlgili Kişi:

Bahar ALYAR

Adres: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel: 0 216 4524585-86/1120

Fax: 0 216 452 87 17

10396/1-1

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

alanya-alaaddin-keykubat-universitesiAşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine ve 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlüğümüz http://www.alanya.edu.tr/duyuru adresinden öğrenilebilir.

Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

BirimBölümAnabilim DalıKadroKadro DerecesiAdetiÖzellik
Mühendislik FakültesiElektrik-Elektronik Mühendisliği BölümüElektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim DalıDoçent31Telekomünikasyon alanında doktora yapmış olmak, optik fiberli kuvvetlendiricilerin nümerik çözümleri konusunda çalışmaları olmak
Mühendislik FakültesiMetalurji ve Malzeme Bilimi Mühendisliği BölümüMetalurji ve Malzeme Bilimi Mühendisliği Anabilim DalıDoçent31Malzeme ve Metalurji Mühendisliği bilim dalında doçent unvanı almış olmak, geçirimli elektron mikroskobu ile malzeme karakterizasyonu konusunda çalışmaları olmak

10274/1-1

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

UNIVERSITELERIN 2013'TE YAZILI BASINDA CIKAN HABER SAYILARINA GORE, AKDENIZ UNIVERSITESI GERIDE BIRAKTIGIMIZ YILIN EN COK KONUSULAN UNIVERSITESI OLDU.(FOTO:ANTALYA-DHA)

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki değerlendirme tablosunun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan akademik personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 26.maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinin 17.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmesi)

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

BİRİMİBÖLÜMA.B.D/A.S.D/ PROGRAMUNVANIDERECEADETAÇIKLAMA
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıp EğitimiProfesör11Tıp Eğitimi Doçenti olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent11Transkateter Aortik Kapak İmplantasyonu (TAVI) Uygulaması konusunda deneyimli olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNükleer TıpProfesör11Kan Elementlerinin Radyoaktif Madde İle İşaretlenmesi Sertifikası’na sahip olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonProfesör11Yoğun Bakım Uzmanlık belgesi olmak. Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak.
Ziraat FakültesiTarımsal Yapılar ve SulamaTarımsal Yapılar ve SulamaDoçent11Doçentlik unvanını Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında almış olması ve tarımsal üretim yapılarının planlaması ve projelendirilmesi konularında çalışmalar yapmış olması.
Fen FakültesiMatematikUygulamalı MatematikDoçent11Fourier analizi ve potansiyeller alanında çalışmaları olmak.
Edebiyat FakültesiSanat TarihiOrtaçağ ArkeolojisiProfesör11Ortaçağ Anadolu Türk Şehirleri üzerine doktora yapmış olmak.
Edebiyat FakültesiSosyolojiGenel Sosyoloji ve MetodolojiProfesör11Kültürel çalışmalar, göç, toplumsal hafıza ve dezavantajlı gruplar üzerine çalışmaları olmak.
Eğitim FakültesiSosyal Bilimler ve Türkçe EğitimiTürkçe EğitimiDoçent11Doçentliğini Tükçe Eğitimi alanında almış olmak, TükçeDerslerinde değer aktarımı üzerinde çalışmaları olmak.
Kumluca Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikDoçent31
Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluBitkisel ve Hayvansal ÜretimOrganik TarımDoçent31Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında Doçent olmak, DNA markırları konusunda deneyimli olmak.

10266/1-1

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

HATAY

mustafa-kemal-univÜniversitemiz Birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

DUYURULUR.

Rektörlük : 0-326- 221 33 17-18

BİRİMİ/BÖLÜMÜ/ ANABİLİM DALIUNVANIDRC.ADETNİTELİKLERİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİDOÇENT11Lityum disilikat tam seramikler ve geçici kuromlarınbakteriyel tutunması üzerine çalışmış olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMDOÇENT11Öğretmen yetiştirme alanında çalışmış olmak
TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
İÇ HASTALIKLARIPROFESÖR11Diyabet ile okült Hepatit B ilişkisi üzerine çalışmış olmak
VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ
VETERİNERLİK MİKROBİYOLOJİSİDOÇENT11Kanatlılarda E.coli suşlarında fenotipik ve molekülermetotlar üzerine çalışmış olmak
ZİRAAT FAKÜLTESİ
BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
MEYVE YETİŞTİRME VE ISLAHIPROFESÖR11Hasat sonrası muhafazası çalışmış olmak
MEYVE YETİŞTİRME VE ISLAHIPROFESÖR11Sakıt Kayısılarının seleksiyonu konusunda çalışmış olmak
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
TARIM İŞLETMECİLİĞİDOÇENT11Tarım işletmelerinde verimlilik üzerine çalışmış olmak

10269/1-1

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

celal_bayar_universitesi_logosuÜniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER İÇİN

– 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

– Profesör kadroları daimi statüdedir.

– Dilekçe (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir) ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti ile 2 adet Fotoğraf,

– Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) takım dosya ve yayın listesi

DOÇENTLER İÇİN

– 2547 Sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

– Doçent kadroları daimi statüdedir.

– Dilekçe ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti ile 2 adet Fotoğraf,

– Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ve yayın listesi

GENEL ŞARTLAR

– Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

– Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.

– İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına bizzat başvurmaları gerekmektedir.

– Profesör unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

– Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

NOT: “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge” ye http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.5532.tr.html adresinden, “Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu” nahttp://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir.

BİRİMANABİLİM DALIUNVANDERECEADETİLAN AÇIKLAMASI
TIP FAKÜLTESİNÖROŞİRURJİPROFESÖR11Pediatrik Nöroşirurji Alanında Çalışmaları Olmak,
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULUBANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜPROFESÖR11Maliye Sosyolojisi ve Tarihi Alanlarında Çalışmaları Olmak,
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİTOPOLOJİDOÇENT11İntuitionistic Fuzzy Metrik Uzaylar, 2-Fuzzy 2-Normlu Lineer Uzaylar, Modüler Metrik Uzaylar ve Sabit Nokta Teorisinde Çalışmaları Olmak,
İLAHİYAT FAKÜLTESİTÜRK İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARIDOÇENT11Edebi Şerhler ve Mensur Hikayeler Konusunda Çalışmaları Olmak,
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİÜRETİM METALURJİSİDOÇENT21İnce Film Esaslı Elektronik Malzemelere Ait Mekanik Özelliklerin, Simülasyon Destekli Belirlenmesi Konusunda Çalışmaları Olmak,
TIP FAKÜLTESİHİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİDOÇENT11Fare Embriyonik Kök Hücrelerinin Keratinosite Farklılaştırılması ve Yara Tedavisindeki Yeri Üzerine Çalışmaları Olmak,

10268/1-1

Share.

Bir Cevap Yazın