Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:Akademik Personel Alımı

0
18 Kasım 2016 CUMAResmî GazeteSayı : 29892

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1 – Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim – Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2 – Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç);

a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen KPDS/ÜDS/YDS’den en az 85 puan veya ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.)

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

– Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

– Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

– Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:

– Özgeçmiş ve yayın listeleri,

– Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir),

– Onaylı dil belgesi,

– Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir.

– Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

– Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 ALANPROF.DOÇ.Y. DOÇ.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Kimya BölümüFiziko Kimya (Polimer Kimyası, Biyolojik Uygulamalar için Ultra-İnce Polimer Filmlerin Hazırlanması ve Tanımlanması)1
Matematik BölümüCebirsel ve Geometrik Topoloji, Topolojik 4-Manifoldlar1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik ve Elektronik MühendisliğiBölümüKontrol1
Elektrik ve Elektronik MühendisliğiBölümüRobotik ve Dinamik Sistemler1
Elektrik ve Elektronik MühendisliğiBölümüTelekomünikasyon1
Makina Mühendisliği BölümüGüneş ve Hidrojen Enerji Sistemleri, Hesaplamalı Isı Aktarımı1
Makina Mühendisliği BölümüAkışkanlar Mekaniği, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği1
Makina Mühendisliği BölümüMakina Teorisi, Biyomekanik, Yürüyüş ve Hareket Analizi1
Makina Mühendisliği BölümüOtomotiv Mühendisliği, Araç Dinamiği ve Kontrolü1
Makina Mühendisliği BölümüMakina Teorisi, Mikro Manipülasyon ve Montaj1
Bilgisayar Mühendisliği BölümüBioinformatics1
Bilgisayar Mühendisliği BölümüWeb Retrieval1
Metalurji ve Malzeme MühendisliğiBölümüKolloid ve Yüzey Kimyası1
Kimya Mühendisliği BölümüTemel İşlemler ve Termodinamik; Yumuşak Malzemeler1
Jeoloji Mühendisliği BölümüKarbonat Sedimentolojisi ve Paleoiklim1
İnşaat Mühendisliği BölümüYapım Yönetiminde Süreç Optimizasyonu, İnşaat Davalarının ve Uyuşmazlıklarının İncelenmesi1

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık Bölümüİnşaat Yönetimi, Bina Enformatiği1
Endüstri Ürünleri TasarımıSürdürülebilirlik için Yaratıcı Tasarım Araştırması Yöntemleri1
DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Deniz Bilim (Oşinografi) ABDOrganik Kirleticilerin Denizel Etkileri ve Ekotoksikoloji1
UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ
Bilimsel Hesaplama ABDOptimal Kontrol ve Optimizasyon1

10006/1-1

Share.

Bir Cevap Yazın