Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:Akademik Personel Alımı

0
19 Kasım 2016 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 29893

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları ve durumlarının Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne uygun olması gerekmektedir.

Adayların; http://www.konya.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne göre hazırlayacakları puan tablosunu dilekçeleri ile birlikte dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

1 – 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2 – 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, varsa yabancı dil başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3 – Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

4 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

5 – Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

6 – İlan edilen Profesör ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7 – İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör kadrolarına başvuracak adaylar ile Ereğli Adalet Meslek Yüksekokuluna başvuracak Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No: 12 Kat: 22   Selçuklu/KONYA Telefon: 0.332.280 80 68

BİRİMBÖLÜMANABİLİM DALI/PROGRAMK. UNVANIDERECEADETİÖZEL ŞARTLAR
Meram Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiProfesör11Girişimsel Nöroradyoloji alanında 10 yıllık tecrübesi olmak.
Meram Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör11Çocuk Göğüs Hastalıkları alanında uzmanlık belgesi olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiMatematik EğitimiProfesör11Matematik öğretimi ve ergodik teori alanında çalışmalar yapmış olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiSosyal Bilimler ve Türkçe EğitimiSosyal Bilgiler EğitimiProfesör11Milli mücadele döneminde yabancılarla temaslar konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiEnerji Sistemleri MühendisliğiEnerji Sistemleri MühendisliğiProfesör11Biyoyakıtlar ve yapay sinir ağı konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiEnerji Sistemleri MühendisliğiEnerji Sistemleri MühendisliğiProfesör11Partikül görüntülemeli hız ölçme tekniği ve içten yanmalı motorlarda Ekserji Analizi üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar YazılımıProfesör11Yapay sinir ağları ve biyolojik işleme konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiMakine MühendisliğiEnerjiProfesör11Enerji depolama konusunda çalışmaları olmak.
Meram Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyasyon OnkolojisiYardımcı Doçent51Mide kanserli hastalarda patolojide genetik araştırmaları olmak
Meram Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi MikrobiyolojiYardımcı Doçent51Tıp doktoru olmak, Tıpta Uzmanlık Belgesine sahip olmak, Parazitoloji deneyimi olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiTemel EğitimOkul Öncesi EğitimiYardımcı Doçent51Anaokulu Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği veya Sınıf Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Çocuk eğitimi ve özel eğitim alanında çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiSosyal Bilimler ve Türkçe EğitimiTürkçe EğitimiYardımcı Doçent51Türkçe Öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak, dil bilgisi öğretiminde metin seçimi konusunda çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiSosyal Bilimler ve Türkçe EğitimiSosyal Bilgiler EğitimiYardımcı Doçent51Eski Çağ ve Eski Türk Tarihi öğretimi konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiŞehir ve Bölge PlanlamaŞehir ve Bölge PlanlamaYardımcı Doçent51Ulaşım ve sosyal dışlanma ilişkisi, kent sosyolojisi, kentsel ulaşım konularında çalışmaları olmak.
Fen FakültesiMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Biyoloji ve GenetikYardımcı Doçent51Biyoloji ve kimyasal açıdan önemli moleküllerin izlenmesi amaçlı nano parçacıkların hazırlanması ve modifikasyonu üzerine çalışmaları olmak.
Fen FakültesiBiyoteknolojiYardımcı Doçent51Kombine farmasötik preparatların kantitatif analizi alanında çalışmaları olmak.
Ereğli Eğitim FakültesiSosyal Bilimler ve Türkçe EğitimiTürkçe EğitimiYardımcı Doçent51Mantıku’t Tayr’ ın çevirileri üzerine çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerDiş Hastalıkları ve TedavisiYardımcı Doçent41Lazerin dolgu maddelerinin bağlantısına etkisi konusunda çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerOrtodontiYardımcı Doçent51Lazerin ortodontik yüzeylerdeki pürüzlendirme etkisi konusunda çalışmaları olmak.
İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriTefsirYardımcı Doçent51Keşşaf Tefsiri’ nin şerh ve haşiyeleri konusunda çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiGeleneksel Türk SanatlarıYardımcı Doçent51Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Tezhip, Hat, Minyatür Anasanat Dalı mezunu olmak ve Tezyinat alanında çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiGeleneksel Türk SanatlarıYardımcı Doçent51Sanat Tarihi mezunu olmak, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Türk mimarisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Ereğli Adalet MYOYardımcı Doçent51Kamu yönetimi alanında doktora yapmış olmak. Kamu kurumları ve sosyal medya alanında çalışmaları olmak.

10257/1-1

Share.

Bir Cevap Yazın