Millî Savunma Üniversitesi Teşkilatının Oluşturulması Hakkında Karar Yayımlandı

0

Millî Savunma Üniversitesi teşkilatının oluşturulması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Millî Savunma Bakanlığının 4/11/2016 tarihli ve 286 sayılı yazısı üzerine, 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/11/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

14/11/2016 TARİHLİ VE 2016/9522 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Akademik birimler

MADDE 1- (1) Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Millî Savunma Üniversitesi;

  1. Rektörlüğe bağlı Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulundan,
  2. Rektörlüğe bağlı Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulundan,
  3. Rektörlüğe bağlı Kara Harp Enstitüsü, Deniz Harp Enstitüsü, Hava Harp Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü ve Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsünden,

oluşur.

Akademik yönetim organları

MADDE 2- (1) Üniversitenin akademik yönetim organları; Rektör, Yönetim Kumlu, Senato ve Yüksek Danışma Kuruludur.

Danışma birimleri

MADDE 3- (1) Üniversitenin danışma birimi Rektörlüğe bağlı Hukuk Müşavirliğidir.

İdari yönetim birimleri

MADDE 4- (1) Üniversitenin idari yönetim teşkilatının başında Rektöre bağlı bir genel sekreter bulunur.

(2) İdari yönetim birimleri; Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Uluslararası Eğitim İlişkileri Daire Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden oluşur.

Alt birimler ve diğer hususlar

MADDE 5- (1) Bu Kararla oluşturulan birimlerin görev dağılımı ile bunların altında yer alacak alt birimler Rektörün teklifi üzerine Millî Savunma Bakanının onayı ile düzenlenir.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Share.

Bir Cevap Yazın