Kuruluşu

0
Uyuşmazlık Mahkemesi, “Hukuk” ve “Ceza” olmak üzere iki Bölümden oluşmakta;  Mahkeme başkanlığı ve üyelikleri, diğer 5 Yüksek Mahkemenin Başkan ve  üyeleri arasından seçilenler tarafından “ ikinci görev” biçiminde yerine getirilmektedir.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı: Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından seçilmekte olup, bir yandan Anayasa Mahkemesi Üyeliği görevini de sürdüren bir Yüksek Mahkeme Başkanıdır. Başkanvekili de aynı yöntemle seçilip görev yapmaktadır.

Uyuşmazlık Mahkemesi Üyeleri:

Hukuk Bölümüne

-2 Asıl 2 Yedek Üyesi; Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca kendi Başkan ve üyeleri arasından,

-2 Asıl 2 Yedek Üyesi; Danıştay Genel Kurulunca kendi Başkan ve üyeleri arasından,

-2 Asıl 2 Yedek Üyesi; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi  Genel Kurulunca askeri hakim sınıfından olan daire başkan ve üyeleri arasından

Ceza Bölümüne  


-3 Asıl 3 Yedek Üyesi; Yargıtay  Ceza Genel Kurulunca kendi Başkan ve üyeleri arasından

-3 Asıl 3 Yedek Üyesi; Askeri Yargıtay Genel Kurulunca kendi daire  Başkan ve üyeleri

seçilerek görev yaparlar.

Savcılık  :
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Askeri Yargıtay Başsavcısı ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcısı (veya bunlar tarafından görevlendirilecek Savcılar), 2247 sayılı Kanun uyarınca yazılı ve sözlü düşüncelerini bildiren, Uyuşmazlık Mahkemesi’nin de savcılarıdır.

Raportörlük : 
Uyuşmazlık Mahkemesine, çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Başkanın takdir edeceği yeter sayıda geçici raportör verilir.

Geçici raportörler, hakimlikte veyahut Hakimler Kanunu gereğince hakimlik ve savcılık sınıflarından sayılan hizmetlerde en az dört yılını ikmal etmiş ve üstün başarısıyla Uyuşmazlık Mahkemesinde yararlı olacağı anlaşılanlarla, aynı niteliği haiz Danıştay tetkik hakimleri, savcıları, askeri hakimler ve savcılar arasından Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının isteği ve ilgilinin muvafakatı üzerine, mensup oldukları kurumların yetkili mercileri tarafından geçici olarak görevlendirilirler. Bunların özlük işlerinde mensup oldukları mesleklere ait hükümler uygulanır.

Raportörlerin görevlerini Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı belli eder. Başkan gerekli görürse, dosyayı raporu düzenlemek, üzere bir üyeye dahi verebilir. Raporlarda, raporun yazanın doğru bulduğu sonuca ilişkin gerekçeli düşüncesi de gösterilir.

Uyuşmazlık Mahkemesi Bölümlerinin işleri, Hukuk Bölümüne Danıştay ve Ankara İdare mahkemesi’nden; Ceza Bölümüne Yargıtay’dan geçici olarak görevlendirilen Tetkik Hakimlerince hazırlanmaktadır.
Share.

Bir Cevap Yazın