Komutan da çelenk de geri geldi!

0

Cumhuriyet Bayramı başta olmak üzere, mahalli kurtuluş günlerinde garnizon komutanı da Türk Silahlı Kuvvetlerinin çelengi de yeniden yer alacak. Hükümet, 27 Ekim’de aldığı kararı 29 gün sonra kaldırdı ve ulusal ve resmi bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri, Atatürk Günleri ve tarihi günlerde yapılacak tören ve kutlamalarda eski sisteme geri döndü.

27 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’te yayımlanan yönetmelik değişikliği, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yeni bir değişiklikle iptal edildi. Böylece Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinde 2012’den beri yürürlükte olan uygulamaya geri dönüldü.

Garnizon komutanları, başkent dışında jandarma ve sahil güvenlik teşkilatının başındaki en üst rütbeli personelden rütbe ve kıdemce daha üst olduğu yerlerdeki törenlerde, protokol sırasında mahalli mülki idare amirinden sonra yer alacak. Atatürk anıt veya büstüne mülki idare amiri ve belediye başkanıyla birlikte çelenk koyacak. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait çelenk yine eskisi gibi vali veya kaymakamın çelenginin sağında yer alacak.

2016/9506  Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ekli “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 7/11/2016 tarihli ve 8163 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 7/11/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 16/4/2012 tarihli ve 2012/3073 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğine aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 1- (1) Başkent dışındaki törenlerde, garnizon komutanının, Jandarma Teşkilatının ve Sahil Güvenlik Teşkilatının başındaki en üst rütbeli personelden rütbe ve kıdemce daha üst olduğu yerlerde;
a) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan “mahalli mülki amir”; aynı fıkranın (ç) bendinde, 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (5) numaralı alt bentlerinde, 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (4) numaralı alt bentlerinde yer alan “mülki idare amiri” ibarelerinden sonra “garnizon komutanı” ibaresi yer alacak şekilde ilgili hükümler uygulanır.
b) Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “başkanlığında;” ibaresinden sonra “garnizon komutanlığı” ibaresi yer alacak şekilde ilgili hüküm uygulanır.
c) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ile 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan “beraberinde” ibaresinden sonra “garnizon komutanı” ibaresi yer alacak şekilde ilgili hükümler uygulanır.
ç) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Mahallin en büyük mülki idare amirliğine ait çelenk anıtın alt kaidesinin tam ortasına,” ve 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Mahallin en büyük mülki amirliğine ait çelenk anıtın alt kaidesinin tam ortasına,” ibarelerinden sonra gelmek üzere “Türk Silahlı Kuvvetlerine ait çelenk onun sağma” ibaresi yer alacak şekilde ilgili hükümler uygulanır.
d) Bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı listenin (2) numaralı sırasında yer alan “general ve amiraller” ibaresinden sonra gelmek üzere “garnizon komutanı” ibaresi yer alacak şekilde ilgili hüküm uygulanır.”
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

www.hurriyet.com.tr/komutan-da-celenk-de-geri-geldi-40288298

Share.

Bir Cevap Yazın