KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklilk

0

Bugün yayımlanan Resmi Gazete ile bazı KDV ve ÖTV Oranlarında değişiklik yapıldı. Buna göre motor hacmi dışında araçların bedelelri de uygulanacak olan vergi oranının belirlemede etkili olacak:

İşte yeni oranlar ve BKK ve eki:

MADDE 3- 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki “87.03” G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan malların vergi oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Mal İsmiVergi Oranı (%)
-Diğerleri
Motor silindir hacmi 1600 cm3,ü geçmeyenler60
Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçen fakat 2000 cm3‘ü geçmeyenler
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenler60
Diğerleri110
Motor silindir hacmi 2000 cm3‘ü geçenler
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3’ü geçmeyenler110
Diğerleri160

MADDE 4- Bu Kararın 3 üncü maddesinde belirlenen vergi oranları;

 1. Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçmeyip;
 • ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşmayanlar için %45,
 • ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşıp, 70.000 TL’yi aşmayanlar için %50,
 1. Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçen fakat 2000 cm3‘ü geçmeyenlerden;
 • ÖTV matrahı 100.000 TL’yi aşmayanlar için % 100,
 • Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3‘ü geçmeyenlerden;
 • ÖTV matrahı 50.000 TL’yi aşmayanlar için %45,
 • ÖTV matrahı 50.000 TL’yi aşıp, 80.000 TL’yi aşmayanlar için %50,
 1. Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2000 cm3 ila 2500 cm3 arasında olanlardan ÖTV matrahı 100.000 TL’yi aşmayanlar için %100,

olarak uygulanır.

Karar Sayısı : 2016/9542

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/11/2016 tarihli ve 124469 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 24/11/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

24/11/2016 TARİHLİ VE 2016/9542 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- Bu Karar; 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi ile 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi uyarınca, bazı mal ve hizmetlere uygulanan katma değer vergisi oranları ile özel tüketim vergisi oranlarının yeniden belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 2- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün;

 1. 5 inci sırası “5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri,” şeklinde değiştirilmiş,
 2. 10 uncu sırası “10- Fason olarak yapılan tekstil, konfeksiyon, deri ve saya işleri,” şeklinde değiştirilmiş,
 3. 21 inci sırasında yer alan “, ambulans hizmetleri” ibaresinden önce gelmek üzere “ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki “87.03” G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan malların vergi oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Mal İsmiVergi Oranı (%)
-Diğerleri
Motor silindir hacmi 1600 cm3,ü geçmeyenler60
Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçen fakat 2000 cm3‘ü geçmeyenler
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenler60
Diğerleri110
Motor silindir hacmi 2000 cm3‘ü geçenler
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3’ü geçmeyenler110
Diğerleri160

MADDE 4- Bu Kararın 3 üncü maddesinde belirlenen vergi oranları;

 1. Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçmeyip;
 • ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşmayanlar için %45,
 • ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşıp, 70.000 TL’yi aşmayanlar için %50,
 1. Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçen fakat 2000 cm3‘ü geçmeyenlerden;
 • ÖTV matrahı 100.000 TL’yi aşmayanlar için % 100,
 • Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3‘ü geçmeyenlerden;
 • ÖTV matrahı 50.000 TL’yi aşmayanlar için %45,
 • ÖTV matrahı 50.000 TL’yi aşıp, 80.000 TL’yi aşmayanlar için %50,
 1. Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2000 cm3 ila 2500 cm3 arasında olanlardan ÖTV matrahı 100.000 TL’yi aşmayanlar için %100,

olarak uygulanır.

MADDE 5- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
TarihiSayısı
30/12/200726742
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı

Resmi Gazetelerin

TarihiSayısı
8/2/200826781
6/4/200826839
19/7/200826941
20/9/200827003
29/3/200927184
15/7/200927289
28/4/201127918
27/11/201128125
27/12/201128155
27/1/201228186
24/3/201228243
12/9/201228409
1/1/201328515
24/2/201328569
1/12/201328838
31/1/201529253
1/1/201629580
5/5/201629703
30/6/201629758
8/9/201629825
Share.

Bir Cevap Yazın