İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden: Akademik Personel Alımı

0

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İlanımız Üniversitemiz web sayfasının (www.inonu.edu.tr) duyurular kısmında mevcuttur.

İlan başvuru tarihi   :  22.11.2016

İlan bitiş tarihi         :  06.12.2016

İlan olunur.

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER:

1- Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına: doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2- 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

DOÇENTLER:

1- Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına; doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2- 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOT:

1- Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2- Adaylar sadece bir Anabilim Dalına müracaat edebilirler.

3- Tıp Fakültesi için başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

İlan şartlarımızı taşıyan adayların 22.11.2016-06.12.2016 tarihlerinde; Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına bizzat başvurmaları gerekmektedir.

BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALIUNVANIADETDER.AÇIKLAMA
EĞİTİMİ FAKÜLTESİEĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİM YÖNETİMİDOÇENT11Doçentliğini Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında almış olmak.
EĞİTİMİ FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİFEN BİLGİSİ EĞİTİMİDOÇENT11
EĞİTİMİ FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİFEN BİLGİSİ EĞİTİMİPROFESÖR11
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİMATEMATİKGEOMETRİDOÇENT11
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİFİZİKGENEL FİZİKPROFESÖR11
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİFİZİKYÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİPROFESÖR11
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİKİMYAANARGONİK KİMYAPROFESÖR21
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİFELSEFEFELSEFE TARİHİPROFESÖR11
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİMOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKMOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKPROFESÖR11
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİSOSYOLOJİUYGULAMALI SOSYOLOJİDOÇENT11Gençlik üzerine çalışma yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİGRAFİK TASARIMDOÇENT11
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİŞLETMEYÖNETİM ORGANİZASYONPROFESÖR11
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİŞLETMEYÖNETİM ORGANİZASYONPROFESÖR11Teknoloji ve yenilik alanında çalışma yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİİSLAM TARİHİ VE SANATLARIİSLAM TARİHİDOÇENT11
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBİLGİSAYAR BİLİMLERİDOÇENT11
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİKİMYA MÜHENDİSLİĞİKİMYASAL TEKNOLOJİLERPROFESÖR11
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİHİDROLİKPROFESÖR11
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİGENEL CERRAHİDOÇENT31
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİTIBBİ PATOLOJİDOÇENT11
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİDOÇENT11
TIP FAKÜLTESİTEMEL TIP BİLİMLERİFİZYOLOJİPROFESÖR11
TIP FAKÜLTESİTEMEL TIP BİLİMLERİBİYOİSTATİSTİK VE TIP BİLİŞİMİPROFESÖR11
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİGÖĞÜS HASTALIKLARIPROFESÖR11
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİİÇ HASTALIKLARIPROFESÖR11
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİGENEL CERRAHİPROFESÖR11Uzmanlığını Gastroenteroloji Cerrahisi’nde yapmış olmak.

10305/1-1

Share.

Bir Cevap Yazın