Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanı

0

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

PİLOT ADAYI MUVAZZAF SUBAY

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

(En az dört yıl süreli eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan pilot olarak mezun olanlar ile en az dört yıl süreli mühendislik eğitimi veren fakülte ve yüksekokul mezunu olup ticari pilot lisansı veya havayolu nakliye pilotu lisansı bulunanlar arasından temin yapılacaktır.)

Başvuru Tarihleri

17 Kasım-02 Aralık 2016

DİKKAT!!!

BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİ YAPMAYINIZ.

Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Milli Savunma Bakanlığının kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirebilir.

Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığı ile duyurulur.

Sevgili Pilot Subay Adayları;

1911 yılında kurulan Türk Hava Kuvvetleri, bir asrı aşkın süredir kendisini bu kutsal göreve adamış gençler sayesinde dünyanın en güçlü hava kuvvetlerinden biri haline gelmiştir. Sizden öncekilerin size bıraktığı bu büyük emaneti daha yükseklere taşıma fırsatı elinizdedir.

Ülkemizin ve Türk Hava Kuvvetlerinin 21 ‘inci yüzyılda ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip, içinde bulunduğu çağın gelişmeleri ile çağdaş havacılık teknolojisini yakından takip edebilecek ve uygulayabilecek kapasitede yetişmiş pilotları Hava Kuvvetleri Komutanlığına kazandırmak en öncelikli hedefimizdir.

Bu kılavuz, bu hedef doğrultusunda sizlerin Hava Kuvvetleri Komutanlığına başvurmanız ile ilgili esasları ve seçim aşamalarını içermekte olup www.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlanmaktadır.

Çağdaş bilim ve tekniğin ışığında; bedensel, zihinsel ve akademik yönlerden en üst seviyede kendinizi yetiştirerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” hedefi doğrultusunda görev yapan Türk Hava Kuvvetlerinin her biri ayrı bir değer olan silah arkadaşlarımızdan biri olmak istiyorsanız, sizleri Hava Kuvvetleri Komutanlığına bekliyoruz.

Çağdaş dünyanın etkin ve lider bir hava ve uzay gücünde ve milletinin emrinde görev yapma onurunu ve gururunu ailenizle yaşamanız dileğiyle tüm seçim aşamalarında başarılar diliyoruz.

Milli Savunma Bakanlığı

İÇİNDEKİLER

Sıra

No.

BaşlıkSayfa

No.

1.Faaliyet Takvimi4
2.Başvuru Koşulları4
3.Giriş Koşulları4
4.Sınıflandırma ve Yasal Haklar5
5.Başvuru Şekli ve Tarihi6
6.Seçim Aşamaları6
7.Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (FYDT)6
8.Kişilik Değerlendirme Testi7
9.Genel Sağlık Muayenesi7
10.Mülakat7
11.Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının İlanı7
12.Uyarılar8
13.Kabul Edilen Kaynak Lisans Programları8
14.FYDT Tablosu9
15.Yetkili Sağlık Kuruluşları11
16.İletişim ve Ulaşım Bilgileri12

1. FAALİYET TAKVİMİ

S.No.Faaliyet AdıYeriTarihi
1.Başvuruların Yapılmasıİnternet

www.msb.aov.tr

17 Kasım-02 Aralık 2016
2.Başvuruların Değerlendirilmesi ve Kabul Edilen Adayların İlanıİnternet / SMS www.msb.gov.trDaha sonra bildirilecektir.
3.Seçim AşamalarıHava Harp Okulu Komutanlığı Yeşilyurt/İSTANBULDaha sonra bildirilecektir.
4.Başvurusu Kabul Edilen Adayların Sağlık Raporu AlmalarıSağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan “Uçucu Sınıfı Raporu Vermeye Yetkili” Sağlık KuruluşlarıDaha sonra bildirilecektir.
5.Mülakat Aşamasına Çağrılan Adayların Duyurulmasıİnternet / SMS www.msb.gov.trDaha sonra bildirilecektir.
6.MülakatHava Harp Okulu Komutanlığı Yeşilyurt/İSTANBULDaha sonra bildirilecektir.
7.Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitiminin Başlaması (KATILIŞ)Hava Harp Okulu Komutanlığı Yeşilyurt/İSTANBULDaha sonra bildirilecektir.

NOT: Milli Savunma Bakanlığı, başvuru kılavuzu, seçim usul ve esasları ile faaliyet takviminde

değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2. BAŞVU RU KOŞU LLARI:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. En az dört yıl süreli eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan pilot olarak mezun olmak veya en az dört yıl süreli Tablo-1’de belirtilmiş mühendislik bölümlerinde eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olup ticari pilot lisansı veya havayolu nakliye pilot lisansına sahip olmak (yurtdışındaki üniversitelerden belirtilen bölümlerden mezun olup denkliği YÖK tarafından onaylanmış ve bu denkliği gösteren belgeye sahip olanlar dahil),

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1984 sonrası doğumlu olmak),

ç. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş, FETÖ/PDY, PKK ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle kendisi, eşi, annesi, babası, kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

3. GİRİŞ KOŞULLARI:

a. Yapılacak “Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması” sonucunda uygun bulunmak,

b. Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun çıkmamış veya çıkarılmamış olmak,

c. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,

ç. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç

-4-

uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak,

d. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş, FETÖ/PDY, PKK ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle kendisi, eşi, annesi, babası, kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

e. Yapılacak olan mülakat sınavında başarılı olmak,

f. Boyu 165-190 cm arasında (165 cm ve 190 cm dahil) olmak,

g. Vücut kitle endeksi 19 kg/m2 ile 29 kg/m2 (19 kg/m2 ve 29 kg/m2 dahil) arasında olmak (Örneğin 1.80 m boyunda, 80 kilo bir adayın vücut kitle endeksi 80/(1,8*1,8)=24,69-limit içi),

ğ. Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan “Uçucu Sınıfı Raporu Vermeye Yetkili” Sağlık Kuruluşlarından, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen “Kategori 1 Uçuşa Elverişlidir / Kategori 2 Uçuşa Elverişlidir / Kategori 3 Uçuşa Elverişlidir” raporlarından birine sahip olmak,

h. Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitiminde başarılı olmak.

NOT : Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.

4. SINIFLANDIRMA VE YASAL HAKLAR:

a. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından verilecek eğitimi başarılı olarak bitiren adaylar Hv.K.K.lığının ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek uçak/helikopter tipinde pilot sınıfında göreve başlayacaklardır.

b. Ancak eğitimde başarılı olamayan adaylar istekleri halinde Hv.K.K.lığı bünyesindeki diğer sınıflarda muvazzaf subay olarak göreve devam edebilecekler veya tazminatsız olarak ayrılabileceklerdir.

c. Adaylar Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi boyunca asteğmen maaşı tahakkuk ettirilecek, subaylığa nasıptan itibaren sınıf ve rütbelerinin özlük haklarına tabi olacaklardır.

ç. Pilotaj eğitiminde başarılı olanlar için meslek hayatında alınacak diğer eğitim, kurs, yurtdışı görev vb. sebeplerle ilave edilecek yükümlülükler hariç olmak üzere 18 yıl mecburi hizmet uygulanır.

d. Pilotaj eğitiminde başarılı olamayan ve diğer sınıflarda muvazzaf subay olarak devam etmeye istekliler için 3 yıllık deneme süresi uygulanır. Bu süre içinde ayrılanlardan herhangi bir tazminat alınmaz. Deneme süresi içinde ayrılmayanlar, subay naspedildiği tarihten itibaren 10 yıllık mecburi hizmet süresine tabi olurlar.

e. Subaylara, sınıf ve rütbelerine göre farklılık gösteren özlük hakları ile birlikte, lojman, askeri sosyal tesisler, sağlık imkanlarından yararlanma, OYAK üyeliği gibi birçok sosyal ve ekonomik imkan sunulmaktadır. Ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve öğretim kurumlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi yapma, yurt içi ve yurt dışı çeşitli kurs, görev, tatbikat vb. faaliyetlere katılma imkanları sağlanmaktadır.

5. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:

a. Başvurular, 02 Aralık 2016 saat 23:59’a kadar www.msb.gov.tr internet adresinde yer alan başvuru linkindeki ilgili alanlara gerekli bilgiler doldurularak yapılacaktır.

b. Başvuru tarihini geçiren ve başvuru koşullarını taşımayan adayların müracaatlarına kesinlikle işlem yapılmayacaktır.

c. Seçim aşamaları tarihleri faaliyet takviminde bildirilmiş olup adayların adreslerine çağrı mektubu gönderilmeyecektir. Ayrıca elektronik posta veya gazete ilanı verilmeyecektir. Bu sebeple internet adresimizi takip etmeniz mağduriyetinizi engelleyecektir.

ç. Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adayların kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmeleri faydalarına olacaktır.

6. SEÇİM AŞAMALARI:

a. Başvurusu kabul edilen adayların Hava Harp Okulu Komutanlığı Yeşilyurt/İSTANBUL’da icra edilecek olan seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler; www.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yayımlanacaktır. Adaylar kayıt kabul esnasında mutlaka üç adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas formunu elden teslim edeceklerdir.

b. Pilot subay adayı seçim aşamaları;

(1) Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (FYDT),

(2) Kişilik değerlendirme testi,

(3) Genel Sağlık Muayenesi,

(4) Mülakat aşamalarından oluşmaktadır.

c. Belgelerin eksik olması veya durumunun başvuru koşullarına uygun olmaması halinde, seçim aşamalarına katılmanız mümkün olmayacaktır. Seçim aşamalarına gelmeden önce başvuru koşullarını taşıyıp taşımadığınızı, internetten yapılan uyarılar ve belgelerinizi bir kez daha kontrol edin. Belgelerinizin asıllarının yanında fotokopilerini de getirirseniz belgelerinizin asılları size iade edilecektir.

ç. Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgilerinin, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir.

d. Seçim aşamasına (FYDT) çağrılacak aday sayısı kontenjanın 20 katına kadar, mülakat sınavına çağrılacak aday sayısı kontenjanın 6 katına kadar olacak şekilde belirlenecek, yapılacak sınavlarda kontenjanın karşılanamaması durumunda ise ilave çağrı yapılabilecektir.

7. FİZİKİ YETENEK DEĞERLENDİRME TESTİ (FYDT):

a. FYDT, subay adaylarının çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını belirleyen testler olup şınav, mekik ve 400 m. koşu branşlarında yapılır. Branşlara göre derece, puan ve barajlar erkek adaylar için Tablo-2’de, bayan adaylar için Tablo-3’de gösterilmiştir. Teste katılan ve sınavı tamamlayan adaylar için eleme yapılmayacak, ancak adayın aldığı puan nihai puan sıralamasında dikkate alınacaktır. Değerlendirme puanı, üç branştan elde edilen puanların aritmetik ortalamasıdır.

b. Adayların, FYDT için yanlarında spor malzemeleri bulundurmaları gerekmektedir (spor ayakkabısı, eşofman takımı, havlu vs.). Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testlerine katılan adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir.Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (ameliyatlı, hamile, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler. Bu durumda haklarını kaybetmiş sayılırlar.

c. FYDT sonuçları “Sonuç Tebliğ Komisyonu” tarafından adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Elenen adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden, “Pilot Subay Adayı FYDT İtiraz Dilekçesi” ile sonuç tebliğ komisyonuna iletecektir. FYDT İtiraz İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu itiraz taleplerini inceleyecek ve aynı gün içerisinde kararını verecektir. İtiraz talepleri uygun görüldüğü takdirde tekrar incelenmek üzere aday, ilgili istasyona gönderilir. İtiraz muayenesi sonucu, adaylara sözlü olarak bildirilir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

8. KİŞİLİK DEĞERLENDİRME TESTİ:

Kişilik değerlendirme testi, seçim aşamalarına katılan tüm adaylara uygulanmaktadır. Kişilik değerlendirme testi sonuçlarına göre aday hakkında başarılı ya da başarısız değerlendirmesi yapılmaz. Mülakat sırasında kişilik değerlendirme testi sonuçlarına yönelik olarak adaya sorular yöneltilerek, adayın kişilik yapısı değerlendirilir.

9. GENEL SAĞLIK MUAYENESİ:

a. FYDT sonucunda seçim aşamasına çağrılan adaylar, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan ve Tablo-4’de belirtilen “Uçucu Sınıfı Raporu Vermeye Yetkili” Sağlık Kuruluşlarından, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen “Kategori 1 Uçuşa Elverişlidir / Kategori 2 Uçuşa Elverişlidir / Kategori 3 Uçuşa Elverişlidir” kararlı sağlık raporlarından birini alacaklardır.

b. Adaylar seçim aşamalarına gelirken yanlarında “uçucu personelin sağlık yeteneklerine (Kategori 1/2/3) sahiptir” kararlı sağlık raporunu getireceklerdir. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaktır.

c. Sınava başvuru yapan adaylar sağlık sonuçlarının sınav merkezi tarafından görülebilmesini kabul etmiş sayılır.

10. MÜLAKAT:

a. Mülakat; subay adayının test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla, yüz yüze ve sözlü iletişim gerektiren, farklı ve öznel bilgileri edinmek üzere soru cevap yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır.

b. Mülakat kurulu tarafından, görüşme yoluyla adayın, gelişime açıklığı, bireysel zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, konuşma kusurları ve psikolojik yapısı değerlendirilmektedir.

c. Kurul üyeleri, adayları birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirmekte olup yapılan değerlendirme yüz tam puan üzerinden yapılacaktır.

ç. Belirlenen puanın altında alan adaylar mülakattan başarısız kabul edilecek ve elenecektir. Karar Mülakatı Kurulunun kararına itiraz edilmez.

11. DEĞERLENDİRME VE SINAV SONUÇLARININ İLANI:

a. Seçim aşamalarında başarılı olan her aday için performans değerlendirmesi yapılacaktır. “Aday Performans Puanı” aday öğrencilerin ÖSYM Puanı, diploma notu, FYDT puanı ve mülakat puanı dikkate alınarak hesaplanacaktır.

b. Ayrıca adayın lisansüstü öğrenim durumu, askerlik durumu, YDS/e-YDS notuna göre ilave puan verilecektir.

c. Beceri sınavı ile giren adayların ÖSYM puanı olmaması durumunda; ÖSYM puanı ve diploma notu yerine sadece diploma notu değerlendirilmeye tabi tutulacaktır.

ç. Performans puan sırasına göre belirlenen adaylara daha sonra ilan edilecek bir tarihte www.msb.gov.tr internet adresi üzerinden duyuru yapılacaktır. Ayrıca bir çağrı mektubu gönderilmeyecek veya gazete ilanı verilmeyecektir.

12. UYARILAR:

a. Başvuru ve giriş koşullarını taşımayanlar, başvuru koşullarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek asılsız belge düzenleyen ve güvenlik soruşturması olumsuz çıkan adaylar, eğitime kayıt yaptırmış olsalar bile bu durumları eğitim-öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin ilişikleri derhal kesilecektir.

b. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesi uygulanacaktır.

c. Adaylar bilgilendirme işlemlerini www.msb.gov.tr genel ağ adresinden takip edeceklerdir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

13. KABUL EDİLEN KAYNAK LİSANS PROGRAMLARI:

TABLO-1 Kabul Edilen Kaynak Lisans Programları

S.NOKAYNAK LİSANS PROGRAMLARIS.NOKAYNAK LİSANS PROGRAMLARI
1Pilotaj Bölümü16Havacılık ve Uzay Mühendisliği
2Bilgisayar Mühendisliği17İşletme Mühendisliği
3Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği18Kontrol Mühendisliği
4Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği19Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
5Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği20Makine Mühendisliği
6Bilişim Sistemleri Mühendisliği21Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
7Biyomedikal Mühendisliği22Mekatronik Mühendisliği
8Elektrik Mühendisliği23Mekatronik Sistemler Mühendisliği
9Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği)24Sistem Mühendisliği
10Elektronik Mühendisliği25Uçak Mühendisliği
11Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği26Uçak Elektrik Elektronik Mühendisliği
12Endüstri Mühendisliği27Uçak ve Uzay Mühendisliği
13Endüstri Sistemleri Mühendisliği28Uzay Mühendisliği
14Endüstri ve Sistem Mühendisliği29Yazılım Mühendisliği
15Havacılık Mühendisliği

14. FYDT TABLOSU:

TABLO-2 Subay Adayı (Erkek) Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi Kriterleri

Şınav (120 sn.)Yardımlı Mekik (120 sn.)400 M. Koşu (sn.)
TekrarPuan

(*)

PuanPuanTekrarPuan

(*)

PuanPuanDerecePuan
401004010070100
399839987195
389638967290
379437947385
369236927480
359010035901007575
3488973488977670
3386943386947765
3284923284927860
3182903182907955
3080883080888050
2978862978868145
2876842876848240
2774822774828335
2672802672808430
2570781002570781008525
24687697246876978620
23667494236674948715
22647291226472918810
2162708821627088895
2060688520606885901
1958668219586682NOT :

Değerlendirme puanı, anılan üç branştan elde edilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Alacağınız her yüksek not, değerlendirme esnasında üst sıralarda yer almanızı sağlayacaktır.

1856648018566480
1754627717546277
1652607416526074
1550587215505872
1447567014475670
1344546813445468
1241506612405066
1138486411384864
1035466210354660
93244609324455
82940558294050
72635507263545
62330456233040
52025405202535
41520304152030
31015203101520
2581025810
11111111

(*) 17-25 YAŞ ARASI

(**) 26-30 YAŞ ARASI (***) 31 YAŞ VE ÜZERİ

TABLO-3 Subay Adayı (Bayan) Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi Kriterleri

Şınav (120 sn.)Yardımlı Mekik (120 sn.)400 M. Koşu (sn.)
TekrarPuan

(*)

PuanPuanTekrarPuan

(*)

PuanPuanDerecePuan
201002010085100
199819988695
189618968790
179410017941008885
1692981692988980
1590961590969076
1485941001485941009172
13809297138092979268
12759095127590959364
11708592117085929460
10658090106580909557
960758496075849654
855708085570809751
750657575065759848
645607064560709945
5405060540506010042
4304050430405010140
3203040320304010236
2102020210152010333
15101515101510430
(*) 17-25 YAŞ ARASI (**) 26-30 YAŞ ARASI (***) 31 YAŞ VE ÜZERİ10527
10624
10721
10818
10915
11012
1119
1126
1133
1141

NOT: Değerlendirme puanı, anılan üç branştan elde edilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Alacağınız her yüksek not, değerlendirme esnasında üst sıralarda yer almanızı sağlayacaktır.

15. YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI:

TABLO-4 Uçucu Sınıfı Raporları Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesi

S.N.Bulunduğu İlEski AdıBağlı Olduğu Genel SekreterlikSağlık Tesisinin Yeni AdıRapor Türü
1EskişehirEskişehir

Asker

Hastanesi

Eskişehir KHBEskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi 2 Eylül BinasıUÇUCU
2İzmirİzmir Asker Hastanesiİzmir Güney Bölgesi KHBS.B. İzmir Katip Çelebi Ünv. Atatürk E.A.H. Hatay BinasıUÇUCU
3AnkaraEtimesgut

Asker

Hastanesi

Ankara 3. Bölge KHBEtimesgut Sait Ertürk Devlet HastanesiUÇUCU
4AnkaraGATA Ankara

Eğitim

Hastanesi

Ankara 1. Bölge KHBGülhane E.A.H.UÇUCU
5İstanbulGATA

Haydarpaşa

Eğitim

hastanesi

İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi KHBHaydarpaşa Sultan Abdülhamit E.A.H.UÇUCU

15. İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ:

a. İletişim Bilgileri

İnternet adresi : http://www.msb.gov.tr

Telefon : 0212 663 28 30 (Mesai saatleri içinde)

0312 414 32 87-3011-3347

b. Ulaşım Bilgileri

İstanbul dışından Esenler Otogarına gelen adaylar metro istasyonuna giderek Hava Limanı istikametine giden, 06:15’ten itibaren seferlerine başlayan ve her 10 dakikada bir hareket eden metroya binecekler, “Dünya Ticaret Merkezi” istasyonunda ineceklerdir. “Dünya Ticaret Merkezi” istasyonu çıkışında taksiye binip Hava Harp Okuluna ulaşabileceklerdir.

Sirkeci veya Bakırköy’den 81, 72T, BN1, BN2 ve BN3 numaralı otobüsler ile Hava Harp Okuluna gelmek mümkündür. (Banliyö trenleri çalışmamaktadır.)

Share.

Bir Cevap Yazın