Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Astsubay Alım İlanı

0

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

MUVAZZAF ASTSUBAY

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru Tarihleri

17 Kasım-02 Aralık 2016

DİKKAT!!!

BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.

Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Milli Savunma Bakanlığının kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirebilir.

Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığı ile duyurulur.

Sevgili Astsubay Adayları;

1911 yılında kurulan Türk Hava Kuvvetleri, bir asrı aşkın süredir kendisini bu kutsal göreve adamış gençler sayesinde dünyanın en güçlü hava kuvvetlerinden biri haline gelmiştir. Sizden öncekilerin size bıraktığı bu büyük emaneti daha yükseklere taşıma fırsatı elinizdedir.

Ülkemizin ve Türk Hava Kuvvetlerinin 21’inci yüzyılda ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip, içinde bulunduğu çağın gelişmeleri ile çağdaş havacılık teknolojisini yakından takip edebilecek ve uygulayabilecek kapasitede yetişmiş Hava Kuvvetleri Komutanlığına kazandırmak en öncelikli hedefimizdir.

Bu kılavuz, bu hedef doğrultusunda sizlerin Hava Kuvvetleri Komutanlığına başvurmanız ile ilgili esasları ve seçim aşamalarını içermekte olup www.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlanmaktadır.

Çağdaş bilim ve tekniğin ışığında; bedensel, zihinsel ve akademik yönlerden en üst seviyede kendinizi yetiştirerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” hedefi doğrultusunda görev yapan Türk Hava Kuvvetlerinin her biri ayrı bir değer olan silah arkadaşlarımızdan biri olmak istiyorsanız, sizleri Hava Kuvvetleri Komutanlığına bekliyoruz.

Çağdaş dünyanın etkin ve lider bir hava ve uzay gücünde ve milletinin emrinde görev yapma onurunu ve gururunu ailenizle yaşamanız dileğiyle tüm seçim aşamalarında başarılar diliyoruz.

Milli Savunma Bakanlığı

Sıra

No.

BaşlıkSayfa

No.

1.Faaliyet Takvimi4
2.Başvuru Koşullan5
3.Giriş Koşulları5
4.Sınıflandırma ve Yasal Haklar6
5.Başvuru Şekli ve Tarihi6
6.Seçim Aşamaları7
7.Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (FYDT)7
8.Kişilik Değerlendirme Testi8
9.Genel Sağlık Muayenesi8
10.Mülakat8
11.Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının İlanı8
12.Uyarılar9
13.Nitelik Belgesi Örneği ve Doldurma Talimatı10
14.Kabul Edilen Kaynak Lisans/Ön Lisans Programları13
15.Boy Kilo Tablosu15
16.Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi Tablosu16
17.İletişim ve Ulaşım Bilgileri17
S.NU.FAALİYET ADIYERİTARİHİ
1.Başvuruların Yapılmasıİnternet

www.msb.aov.tr

17 Kasım-02 Aralık 2016
2.Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvurusu Kabul Edilen Adayların İlanıİnternet

www.msb.aov.tr

Daha sonra bildirilecektir.
3.Fiziki Yetenek Değerlendirme TestiHv.Tek.Okl.K.lığı

Gaziemir/İZMİR

Daha sonra bildirilecektir.
4.Başvurusu Kabul Edilen Adayların Sağlık Raporu AlmalarıSağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan “Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili” Sağlık KuruluşlarıDaha sonra bildirilecektir.
5.Mülakat Aşamasına Çağrılan Adayların Duyurulmasıİnternet

www.msb.aov.tr

Daha sonra bildirilecektir.
6.MülakatHv.Tek.Okl.K.lığı

Gaziemir/İZMİR

Daha sonra bildirilecektir.
7.Asıl ve Yedek Adayların Açıklanmasıİnternet

www.msb.aov.tr

Daha sonra bildirilecektir.
8.Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitiminin Başlaması (KATILIŞ)Hv.Tek.Okl.K.lığı

Gaziemir/İZMİR

Daha sonra bildirilecektir.

NOT: Milli Savunma Bakanlığı başvuru kılavuzu, seçim usul ve esasları ile faaliyet takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve ERKEK olmak,

b. Kaynak olarak TABLO-I’de belirtilen fakülte/yüksekokul lisans bölümlerini veya meslek yüksekokullarının ön lisans programlarından birini kendi nam ve hesabına bitirmiş olmak,

c. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak,

ç. Ön lisans mezunları için geçerli (en son yapılan) Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP93 puan türünden en az 60, lisans mezunları için geçerli (en son yapılan) Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP3 puan türüne göre en az 60 ve üzeri almış olmak,

d. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 2016 yılının Ocak ayının ilk günü itibarıyla;

(1) TABLO-I’de belirtilen ön lisans programlarından mezun olanlar için yirmi beş yaşını (01 Ocak 1991 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir) bitirmemiş olmak,

(2) TABLO-1’de belirtilen lisans programlarında mezun olanlar için yirmi yedi yaşını (01 Ocak 1989 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir) bitirmemiş olmak,

e. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş, FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle kendisi, eşi, annesi, babası, kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

3. GİRİŞ KOŞULLARI:

a. Yapılacak “Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması” sonucunda uygun bulunmak,

b. Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun çıkmamış veya çıkarılmamış olmak,

c. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,

ç. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hüküm açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarının birinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak,

d. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş, FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle kendisi, eşi, annesi, babası, kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

e. Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilenlerin bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması şarttır. Halen bu görevlerde bulunanlar ile askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenlerin, sıralı üstlerinden muvazzaf astsubay olmaya layık olduklarına dair yönetmelikte belirtilen olumlu nitelik belgesi almaları zorunludur. Nitelik belgesi, kapalı zarf içinde imzalı ve mühürlü olarak seçim aşamalarına gelirken getirilecektir.

f. Sözleşmeli erbaş/er olarak görev yapan personelden en az üç yıl görev yapmış olup müteakip sözleşme süresi içerisinde bulunanlardan, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler, kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanların yukarıda belirtilen diğer şartları sağlamaları şartıyla başvuruları kabul edilecektir. Bu durumda olanların sıralı üstlerinden

muvazzaf ve sözleşmeli astsubay olmaya layık olduklarına dair yönetmelikte belirtilen olumlu nitelik belgesi almaları zorunludur. Nitelik belgesi, kapalı zarf içinde imzalı ve mühürlü olarak seçim aşamalarına gelirken getirilecektir.

g. TABLO-2’de belirtilen boy-kilo sınırları içinde olmak,

ğ. Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan “Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili” Sağlık Kuruluşlarından, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen “Muvazzaf Astsubay Olur” kararlı sağlık raporunu almak,

h. Yapılacak olan fiziki yetenek değerlendirme testinde ve mülakat aşamasında başarılı olmak,

ı. Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitiminde başarılı olmak.

NOT: Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.

4. SINIFLANDIRMA VE YASAL HAKLAR

a. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından verilecek eğitimi başarılı olarak bitiren adaylar Hv.K.K.lığının ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek sınıflarda göreve başlayacaklardır.

b. Adayların, Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi başlangıcından itibaren özlük hakları başlatılacak, astsubaylığa nasıptan itibaren sınıf ve rütbelerinin özlük haklarına tabi olacaklardır.

c. Muvazzaf astsubay olarak nasbedildiği tarihten itibaren bir yıllık deneme süresi uygulanır. Bu süre içinde ayrılanlardan aldıkları aylıklar dışında devletçe yapılan masraflar kanuni faizleriyle birlikte kendilerinden tahsis olunur. Deneme süresi içinde ayrılmayanlar, astsubay nasbedildiği tarihten itibaren meslek hayatında alınacak diğer eğitim, kurs, yurtdışı görev vb. sebeplerle ilave edilecek yükümlülükler hariç olmak üzere 10 yıllık mecburi hizmet süresine tabi olurlar.

ç. Astsubaylara, sınıf ve rütbelerine göre farklılık gösteren özlük hakları ile birlikte, lojman, askeri sosyal tesisler, sağlık imkanlarından yararlanma, OYAK üyeliği gibi birçok sosyal ve ekonomik imkan sunulmaktadır. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışı çeşitli kurs, görev, tatbikat vb. faaliyetlere katılma imkanları sağlanmaktadır.

5. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:

a. Adayların başvurularını sadece internet yolu ile www.msb.gov.tr adresine en geç 02 Aralık 2016 saat 23:59’a kadar yapmaları gerekmektedir.

b. Başvuru tarihini geçiren ve başvuru koşullarını taşımayan adayların müracaatlarına kesinlikle işlem yapılmayacaktır.

c. Seçim aşamaları tarihleri faaliyet takviminde bildirilmiş olup adayların adreslerine çağrı mektubu gönderilmeyecektir. Ayrıca elektronik posta veya gazete ilanı verilmeyecektir. Bu sebeple internet adresimizi takip etmeniz mağduriyetinizi engelleyecektir.

ç. Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adayların kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmeleri faydalarına olacaktır.

d. Başvuru, seçim aşamaları ve diğer hususlar hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için www.msb.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

a. Başvuruların alınmasına müteakip KPSS puanına göre “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı (Baraj Puanı)” belirlenecek ve ikinci seçim aşamalarına çağrılan adaylar www.msb.gov.tr internet sitesinden ilan edilecek ve baraj puanını aşan adaylar ikinci seçim aşamaları için davet edilecektir.

b. Başvurusu kabul edilen adayların Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İZMİR icra edilecek olan seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler; www.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yayımlanacaktır. Adaylar kayıt kabul esnasında mutlaka üç adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas formunu elden teslim edeceklerdir.

c. Belgelerinizin, eksik olması veya durumunuzun başvuru koşullarına uygun olmaması halinde, seçim aşamalarına katılmanız mümkün olmayacaktır. Seçim aşamalarına gelmeden önce başvuru koşullarını taşıyıp taşımadığınızı, internetten yapılan uyarıları ve belgelerinizi bir kez daha kontrol ediniz. Belgelerinizin asıllarının yanında fotokopilerini de getirirseniz belgelerinizin asılları size iade edilecektir.

ç. Astsubay adayı seçim aşamaları;

(1) Fiziki yeterlilik değerlendirme testi (FYDT),

(2) Kişilik değerlendirme testi,

(3) Genel Sağlık Muayenesi,

(4) Mülakat aşamalarından oluşmaktadır.

d. Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir.

e. Seçim aşamasına (FYDT) çağrılacak aday sayısı kontenjanın 20 katına kadar, mülakat sınavına çağrılacak aday sayısı kontenjanın 6 katına kadar olacak şekilde belirlenecek, yapılacak sınavlarda kontenjanın karşılanamaması durumunda ise ilave çağrı yapılabilecektir.

7. FİZİKİ YETERLİLİK DEĞERLENDİRME TESTİ (FYDT):

a. FYDT, astsubay adaylarının çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını belirleyen testler olup şınav, mekik ve 400 m. koşu branşlarında yapılır. Branşlara göre derece, puan ve barajlar erkek adaylar ile ilgili detaylı çizelge TABLO-3’te yer almaktadır. Adaylar her bir branştan sınava tabi tutulacaktır. Adaylar her branştan en az bir puan almak zorundadır. Bir branştan puan alamayan aday bir sonraki branşa giremez, istediği takdirde başarısız olduğu branş veya branşlardan itiraz sınavına girebilir. İtiraz sınavından da puan alamaz ise adayın işlemleri sonlandırılır. Değerlendirme puanı, anılan üç branştan elde edilen puanların aritmetik ortalaması olup 40 ve üstünde puan alan adaylar başarılı sayılır. Başarısız olan adaylar, diğer istasyonlara (seçim aşamalarına) devam edemeyerek elenirler.

b. Adayların, FYDT için yanlarında spor malzemeleri bulundurmaları gerekmektedir (spor şortu, spor ayakkabısı, spor fanilası, çorabı, havlu vs.). Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testlerine katılan adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir. Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler. Bu durumda haklarını kaybetmiş sayılırlar.

c. FYDT’de adayın sakatlanması, yaralanması vb. gibi ortaya çıkabilecek durumlarda sağlık yönünden sorumluluk Hv.Tek.Okl.K.lığına ait değildir. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.

ç. FYDT sonuçları “Sonuç Tebliğ Komisyonu” tarafından adaylara sözlü olarak bildirilir. Elenen adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden, “FYDT İtiraz Dilekçesi” ile sonuç tebliğ komisyonuna iletir. FYDT İtiraz İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu itiraz taleplerini inceler ve aynı gün içerisinde kararını verir. İtiraz talepleri uygun görüldüğü takdirde tekrar incelenmek üzere aday, ilgili istasyona gönderilir. İtiraz muayenesi sonucu, adaylara sözlü olarak bildirilir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

8. KİŞİLİK DEĞERLENDİRME TESTİ:

Kişilik değerlendirme testi, seçim aşamalarına katılan tüm adaylara uygulanmaktadır. Kişilik değerlendirme testi sonuçlarına göre aday hakkında başarılı ya da başarısız değerlendirmesi yapılmaz. Mülakat sırasında kişilik değerlendirme testi sonuçlarına yönelik olarak adaya sorular yöneltilerek, adayın kişilik yapısı değerlendirilir.

9. GENEL SAĞLIK MUAYENESİ:

a. Fiziki Yeterlilik Testini geçen adaylar sınav merkezinden ilgili sağlık merkezine yönlendirilecek ve Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan “Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili” Sağlık Kuruluşlarından, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen “Muvazzaf Astsubay Olur” kararlı sağlık raporunu alacaklardır. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaktır.

b. Sağlık raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılırlar.

10. MÜLAKAT:

a. Mülakat; astsubay adayının test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla, yüz yüze ve sözlü iletişim gerektiren, farklı ve öznel bilgileri edinmek üzere soru cevap yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır.

b. Mülakat kurulu tarafından, görüşme yoluyla adayın, gelişime açıklığı, bireysel zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, konuşma kusurları ve psikolojik yapısı değerlendirilmektedir.

c. Kurul üyeleri, adayları birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirmekte olup yapılan değerlendirme sonucu belirlenen puanın altında alan adaylar mülakattan başarısız kabul edilir ve elenir. Mülakat Kurulunun kararına itiraz edilmez.

11. DEĞERLENDİRME VE SINAV SONUÇLARININ İLANI:

a. Seçim aşamalarında başarılı olan her aday için performans değerlendirmesi yapılacaktır. “Aday Performans Puanı” aday öğrencilerin KPSS notu, FYDT puanı ve mülakat puanı dikkate alınarak hesaplanır.

b. Performans puan sırasına göre asıl ve yedek olarak belirlenen adaylara daha sonra ilan edilecek bir tarihte www.msb.gov.tr internet adresi üzerinden duyuru yapılacaktır. Ayrıca bir çağrı mektubu gönderilmeyecek veya gazete ilanı verilmeyecektir.

c. Ayrıca adayın lisans öğrenim durumu, askerlik durumu, YDS/e-YDS notuna göre ilave puan verilecektir.

ç. Mülakatta başarılı olan adaylara www.msb.gov.tr internet sitesi üzerinden Hava Teknik Okullar Komutanlığı – Gaziemir/İZMİR’de icra edilecek “Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi “ne katılmak için çağrı yapılacaktır.

d. Sonuçları takip etmek adayların sorumluluğunda olup, çağrıldıkları tarihte gelmeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılacaktır. Adayların bu duyuruları dikkatle takip etmeleri, belirtilen hususları eksiksiz ve zamanında yerine getirmeleri kendi yararlarına olacaktır.

a. Başvuru ve giriş koşullarım taşımayanlar , başvuru koşullarım taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek asılsız belge düzenleyen ve güvenlik soruşturması olumsuz çıkan öğrenciler, okula kayıt yaptırmış olsalar bile bu durumları eğitim-öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin okul ile ilişikleri derhal kesilir.

b. Başvurularda adayların vereceği beyanlar esas olup, bu beyanların eksik ya da hatalı bilgi içermesi durumunda, adaylık işlemlerine son verilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesi uygulanacaktır.

c. Adaylar bilgilendirme işlemlerini www.msb.gov.tr genel ağ adresinden takip edeceklerdir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

Share.

Bir Cevap Yazın