Hakim ve savcı yardımcılığı için çalışma başlatılıyor

1

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) 2017-2021 yılları arasını kapsayan Yargı Reformu Stratejisi tamamlandı. Stratejiye göre yargının etkinlik ve verimliliğini artırmak amacıyla hakim ve savcı yardımcılığı müessesinin kurulmasına yönelik mevzuat çalışmaları yapılacak.

Adalet hizmetlerinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde yürütülmesi, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, daha hızlı ve güvenilir bir adalet sistemi oluşturulması amacıyla hazırlanan Yargı Reformu Stratejisi, Bakanlar Kurulunda görüşülerek uygulamaya konuldu.

Stratejide, yargı alanındaki tehditlerin ilk sırasında yasa dışı örgütlerin yargı içinde yapılanmaları yer aldı. Diğer tehditler şöyle sıralandı:

“Hakim ve savcılar tarafından sosyal medya kullanımında yargı etiği ilkelerinin yeterli ölçüde dikkate alınmaması, hakim ve savcı adaylık eğitiminden beklenen verimin alınamaması, geçmiş dönemde mesleğe giriş için yapılan yazılı sınavların bir kısmına ilişkin kopya iddialarının bulunması, medyada kurula yönelik asılsız ve yıpratıcı haberlerin olması, farklı çıkar gruplarının kurulun kurumsal itibarını sarsmaya yönelik ulusal veya uluslararası eylem ve söylemlerinin olması, yargıdaki olumsuzlukların kamuoyunda tamamıyla kurula mal edilmesi, toplumun yargıya olan güveninin yeterli düzeyde olmaması, hakim ve savcı alımında yapılan güvenlik soruşturmasının yetersiz kalması, hakim ve savcı kadro sayısının yetersiz olması, yargının kamuoyunda gereğinden fazla gündem oluşturması, üye seçim sisteminin yargı mensupları arasında ayrışmaya sebep olması, iş yoğunluğu az olan yerlerde adliyelerin bulunması, hakim ve savcıların idari yönden farklı kurumlara geçici görevlendirilmesinde kurulun etkisinin bulunmaması, meslek öncesinde hakim ve savcı yardımcılığı veya deneme süresi gibi müesseselerin olmaması.”

Stratejide, amaçlar, “Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığını Güçlendirmek, Yargıya Güveni Artırmak, Hakimlik ve Savcılık Teminatını Güçlendirmek, Kurumsal Altyapı ve Kapasiteyi Güçlendirmek, Yargının Etkinlik ve Verimliliğini Artırmak” olmak üzere 5 ana başlık altında toplandı.

Hakimlik ve savcılık teminatı

Stratejide yer alan üçüncü amaç olan “hakimlik ve savcılık teminatını güçlendirmek” için, durum analizinden sonra bilimsel çalışmalar yapılacak, iyi uygulama örnekleri raporlanacak, çalıştaylardan elde edilen çıktılar ışığında atama, nakil, müstemir yetki, terfi ve disiplin sistemi yeniden düzenlenecek.

“Kurumsal altyapı ve kapasiteyi güçlendirmek” başlıklı amaç kapsamında da her unvana ilişkin iş ve görev tanımları yapılarak iş gerekleri belirlenecek, her birime yönelik iş ölçümü ile norm kadro kılavuzu hazırlanacak, ardından iç kontrol sistemi ile iç denetim birimi kurulacak.

Teknolojik altyapı daha etkin kullanılarak kurulun yapısal ve sosyal etkinliği artırılıp kurumsal kültürün geliştirilmesi sağlanacak. Ayrıca yargı kurulları arasında bilgi ve tecrübe aktarımı için ulusal ve uluslararası iş birliği gerçekleştirilecek.
Stratejide yer alan son amaç, “yargının etkinlik ve verimliliğini artırmak.” Bu kapsamda, hakim ve savcıların idari yönden farklı kurumlara geçici görevlendirilmesinde mutlak surette kurulun izninin aranması ile hakim ve savcı yardımcılığı müessesinin kurulmasına yönelik mevzuat çalışmaları yapılacak. Hakim ve savcıların mesleki ve kişisel gelişimlerinin sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yürütülecek.
Bununla birlikte yargının verimliliğini artırmak adına ihtisas mahkemelerinin sayısı artırılacak ve mahkeme yönetim sistemi desteklenecek. Teftiş sisteminde etkinlik ve verimliliğin artırılması için öncelikle durum analizi yapılarak iyi uygulama örnekleri raporlanacak, gerekli iş standartları belirlenecek.

Şaynak: Akşam

Share.

1 Yorum

  1. Pingback: Hakim ve Savcı Alımlarında 70 Puan Şartı Kalktı

Bir Cevap Yazın