Fenerbahçe Üniversitesi Kuruldu

0

24/11/2016 tarih ve 29898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6761 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 9’uncu maddesi ile YÖK Kanunu’nda değişiklik yapılarak Fenerbahçe Üniversitesi ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi kuruldu. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“TBMM Genel Kurulu’nda İstanbul’da Fenerbahçe Üniversitesi kurulması kabul edildi. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Genel Kurul’da tasarıya 4 madde ihdas edildi. Yasaya göre, İstanbul’da Fenerbahçe Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından ‘Fenerbahçe Üniversitesi’ kurulacak. Üniversite, Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü’nden oluşacak.”

6761 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

MADDE 9- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

EK MADDE 171- İstanbul’da Plato Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Ayvansaray Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinden,

b) Mühendislik Fakültesinden,

c) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinden,

ç) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan,

d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

f) 21/4/2009 tarihli ve 2009/14944 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş bulunan ve bu Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek Rektörlüğe bağlanan Plato Meslek Yüksekokulundan,

oluşur.”

MADDE 10- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 48- Bu Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanan Plato Meslek Yüksekokulunda halen öğrenimlerini sürdüren öğrenciler ve öğretim elemanları ile Plato Meslek Yüksekokulunun mal varlığı adı geçen Üniversiteye devredilir.”

MADDE 11- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Fenerbahçe Üniversitesi

EK MADDE 172- İstanbul’da Fenerbahçe Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Fenerbahçe Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Spor Bilimleri Fakültesinden,

b) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

c) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,

ç) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

d) İletişim Fakültesinden,

e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

f) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.”

Share.

Bir Cevap Yazın