Ege Üniversitesi Rektörlüğünden: Akademik Personel Alımı

0
20 Kasım 2016 PAZARResmî GazeteSayı : 29894

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre yapılacaktır. Profesör kadrosuna başvuranların 6 nüsha dosya (başlıca araştırma eserinin belirtilmesi), Doçent kadrosuna başvuranların ise 4 nüsha dosya teslim etmeleri gerekmektedir. (Kadroya müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Daire Başkanlığından gönderim kutusu temin edebilirler)

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

KURULUŞBÖLÜMANABİLİM DALIKADRO

UNVANI

KADRO

DERECESİ

ADETİLAN ŞARTI
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİGENEL CERRAHİDOÇENT11Böbrek nakli ve pankreas nakli konusunda yurtdışı deneyimi olmak, robotik cerrahi konusunda sertifikalı, ileri laparoskopik cerrahi ve sitoredüktif cerrahi ve sıcak kemoterapiuygulaması konusunda deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİGENEL CERRAHİDOÇENT11Abdominal transplantasyon konusunda yurt dışı eğitimi almış, Karaciğer transplantasyonu ve hepatopankreatobiliyer cerrahi konusunda deneyimli olmak
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİİÇ HASTALIKLARIDOÇENT11Geriatri alanında uzman olmak, geriatri ve gerontoloji alanında uluslararası eğitim almış olmak.
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİADLİ TIPDOÇENT11Çocuk istismarı konusunda tez ve çalışmaları olmak, çocuk ruh sağlığı adli kurullarında görev yapmış olmak
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİTIBBİ GENETİKDOÇENT11Yurtdışında mikroarray, pyrosekanslama, genetik veri tabanlarının kullanımı, fonksiyonel genomik yöntemler için moleküler genetik eğitimi almış olmak. Kimerizm, QF-PCR ve yeni nesil dizi analizi konusunda deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİTIBBİ GENETİKDOÇENT11Yeni gen tanımlama, moleküler sitogenetikyöntemler (arrayCGH ve FISH) problarınınişaretlenmesi, Preimplantasyon Genetik Tanı, Fonksiyonel genomiks, bioinformatikuygulamalar, hücre kültürü, QF-PCR, real-Time PCR ve FISH analizi konularında deneyimli olmak
FEN FAKÜLTESİASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİASTROFİZİKPROFESÖR11_
FEN FAKÜLTESİBİYOKİMYABİYOKİMYAPROFESÖR11Doçentliğini Kimya (Teorik Kimya) alanında almış olmak, moleküler modelleme, hesapsalbiyokimya ve hesapsal kimya alanlarında proje ve yayınları olmak.
FEN FAKÜLTESİKİMYAFİZİKOKİMYADOÇENT11Radyasyonla polimerizasyon ve düşük enerjili elektonlarla ilgili çalışmaları olmak. Üniversitelerde İngilizce ders verebilir olmak.
FEN FAKÜLTESİİSTATİSTİKİSTATİSTİKDOÇENT11Çift döngülü en çok olabilirlik tahmin edicileri konusunda yayın yapmış olmak.
FEN FAKÜLTESİBİYOLOJİBOTANİKDOÇENT11Türkiye’de yayılış gösteren monokotil petaloidgeofitler üzerine taksonomik çalışmalar yapmış olmak ve bu konuda uluslararası yayınlara sahip olmak.
FEN FAKÜLTESİBİYOLOJİBOTANİKDOÇENT11Doktorasını bitki doku kültürü konusunda tamamlamış olmak ve kök hücre biyolojisi konusunda ders vermiş olmak.
FEN FAKÜLTESİBİYOLOJİBOTANİKDOÇENT11Pestisit uygulamaları ve bunların anatomik yapıya etkileri konusunda doktora yapmış olmak, bitki morfolojisi ve anatomisi, palinolojialanlarında çalışıyor olmak.
FEN FAKÜLTESİASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİASTROFİZİKDOÇENT12_
FEN FAKÜLTESİBİYOKİMYABİYOKİMYADOÇENT11Doçentliğini Kimya (Biyokimya) alanında almış olmak; Rekombinant DNA teknolojisi ve protein mühendisliği alanında proje ve yayınları olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİCOĞRAFYABEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYADOÇENT11Doçentliğini Beşeri ve İktisadi Coğrafya alanında almış olmak ve kent coğrafyası, kentsel kimlik ve kentsel ekoloji konularında çalışmalar yapmış olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİESKİ ÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİESKİ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATIDOÇENT11Eski Yunan Epigrafisi alanında çalışmaları bulunmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİTARIM EKONOMİSİTARIM İŞLETMECİLİĞİDOÇENT11Tüketici araştırmaları konusunda çalışmaları olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİTARIM EKONOMİSİTARIM İŞLETMECİLİĞİDOÇENT11Tarımsal pazarlama konusunda çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİTEKSTİL MÜHENDİSLİĞİTEKSTİL TEKNOLOJİSİPROFESÖR11Tekstil Mühendisliği ve Temel Bilimleri alanında doçentliğini almış olmak. Tekstil basmacılığıalanında uzmanlaşmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİYAPI MALZEMESİPROFESÖR11İnşaat Mühendisliği Yapı Malzemesi alanında doçent unvanına sahip olmak, Çelik Lifli, RCC gibi özel betonlar ve donatı-beton davranışı konularında çalışmaları bulunmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİYAPIDOÇENT11İnşaat Mühendisliği Yapı alanında doçent unvanına sahip olmak, yapısal elemanlarda tahribatsız test yöntemleri hakkında çalışmaları bulunmak, yapı alanında İngilizce ders verme yeterliliği ve tecrübesine sahip olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİYAPIDOÇENT11İnşaat Mühendisliği alanında doçent unvanına sahip olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBİYOMÜHENDİSLİKDOÇENT11_
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİKADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİPROFESÖR11Hemşirelikte doçent olmak, Kadın ve Ana Sağlığı ve Hastalıkları alanlarında çalışmalar yapmak.
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİRUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİPROFESÖR12Psikiyatri Hemşireliği doktorasını almış olmak, Hemşirelik doçenti olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİŞLETMEYÖNETİM VE ORGANİZASYONDOÇENT11Örgütsel iletişim, örgüt kültürü, girişimcilik ve KOBİ yönetimi ve uluslararası örgütler konusunda çalışmaları olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİBESLENME VE DİYETETİKDOÇENT11Beslenme ve Diyetetik Doçenti olmak. Toplum beslenmesi, araştırma planlama ve çözümleme konusunda deneyimli olmak ve çalışmalar yapmış olmak.
GÜNEŞ ENERJİSİ ENSTİTÜSÜGÜNEŞ ENERJİSİENERJİ TEKNOLOJİSİPROFESÖR11Doktorasını Güneş Enerjisi ABD yapmış, Makine Mühendisi Doçenti olmak, toprak hava ısı değiştirgeçleri, termodinamik, enerji, yenilenebilir enerji teknolojileri konularında çalışmaları ve en az 1 (bir) yıl yurtdışı öğretim üyeliği tecrübesi olan, h index 20 ve üzeri olan
MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜMADDE BAĞIMLILIĞIDOÇENT11Nikotin Bağımlılığı alanında doktora yapmış olmak, doçentlik ünvanını Fizyoloji alanında almış olmak.
ÇEŞME TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULUKONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİDOÇENT11Turizm Bilim alanında doçent ünvanına sahip olmak, konaklama işletmelerinde yönetim ve organizasyon konularında çalışmaları bulunmak.
BAYINDIR MESLEK YÜKSEKOKULUPEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ PROGRAMIDOÇENT11Doçentlik temel alanı peyzaj mimarlığı olan, toprak tipolojisi bazlı entegre peyzaj planlamasının gerçekleştirilmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MYODİYALİZ TEKNİKERLİĞİ PROGRAMIDOÇENT11Psikiyatri Hemşireliğinde doktora yapmış olmak. Hemşirelik doçenti olmak.

10270/1

Share.

Bir Cevap Yazın