Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Subay Alım İlanı

0

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA

2016 YILI MUVAZZAF SUBAY ALIMLARI

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

Başvuru Tarihleri

17 Kasım-02 Aralık 2016

Başvuru Adresi

http://www.msb.gov.tr

Bu kılavuz,

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında muvazzaf subay olmak için başvuru yapacak adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Meslek olarak subaylığı ve denizciliği tercih ettiğiniz için sizi kutluyor ve başarılar diliyoruz.

ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. Başvuru, sınav ve sınav sonrası işlemlere ait kurallar bu kılavuzda açıklanmıştır.

2. Alım süresince her türlü resmi duyuru ve bilgilendirme aşağıdaki internet adresinden yapılacaktır.

http://www.msb.gov.tr

3. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yasama, yürütme ve yargı organları, Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir. İlgili değişiklik yukarıda yer alan internet adreslerinde yayımlanır.

4. İnternet sitelerinden ^yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup, adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA ALINACAK MUVAZZAF SUBAY SINIF, BRANŞ VE KOŞULLARI
SınıfBranşKaynaklar

(Mezun Olunacak Lisans Bölümleri)

CinsiyetAlım Türü
DENİZGÜVERTE

GÖREVLERİ

Endüstri Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği . Elektrik Mühendisliği _

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

BayMUVAZZAF
MAKİNE

GÖREVLERİ

Makine Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ” Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği _ ‘ Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

‘ BayMUVAZZAF
DENİZ/DENİZ PİYADE (NOT – 1)Tüm Lisans Bölümleri (NOT-2) .BayMUVAZZAF
DENİZ İSTİHKAMİnşaat Mühendisliği Şehir ve Bölge Planlama Mimarlık

Çevre Mühendisliği

Bay‘ MUVAZZAF
TABİP (PRATİSYEN)Üniversitelerin Tıp FakülteleriBay ‘MUVAZZAF
BranşKaynaklar

(Mezun Olunacak Lisans Bölümleri)

BİLGİSAYARBilgisayar Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği
ELEKTRİKElektrik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Elektrik Makineleri, Güç Sistem Analizi ve Yüksek Gerilim Tekniği Derslerini Almış Olmak)

ELEKTRONİKElektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
ENDÜSTRİEndüstri Mühendisliği
GEMİ İNŞAGemi İnşa Mühendisliği,

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

İNŞAATİnşaat Mühendisliği
MAKİNEMakine Mühendisliği
MİMARMimarlık
UÇAKUçak ve Uzay Mühendisliği Uçak Mühendisliği
OŞİNOGRAFİMeteoroloji Mühendisliği Kıyı ve Liman Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Jeofizik Mühendisliği

Fizik, Matematik, Kimya, Biyoloji Mühendisliği Lisans mezuniyeti sonrası Deniz Bilimleri veya Meteoroloji alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar

HARİTAHarita Mühendisliği,

Geomatik Mühendisliği,

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ‘

NOT-1 : Deniz/ Deniz Piyade adayları, Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimi’nden sonra askeri eğitim kapsamında, SAT (Sualtı Taarruz), SAS (Sualtı Savunma) ve 1 ‘inci Sınıf Dalgıç Özel İhtisas Kurslarından birisine gönderilecektir.

NOT-2 : 1 ‘inci Sınıf Dalgıç Özel İhtisas Kursu’na öncelikle MF-4 alanındaki mühendislik/ mühendislik ve mimarlık fakültelerinin mühendislik bölümleri ile MF-1 alanındaki matematik ve fizik mühendisliği bölümlerinden mezun olan adaylar gönderilecektir.

Muvazzaf Subaylar: Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yüzer ve kıyı birliklerinde görev yapmak üzere ihtiyaç duyulan kadrolarına istihdam edilecektir.

Birden Fazla Branş Seçmek İsteyen Adaylar İçin Başvuru Yöntemi: Farklı sınıf/branş alım kriterlerini karşılayabilen adaylar birden fazla sınıf/branş seçebileceklerdir. Birden fazla sınıf/branş seçmeleri durumunda her sınıf/branştan ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulacaklardır. Her sınavdan da başarılı olan adaylar 2’nci seçim aşama sınavları sonunda yalnız bir sınıf/branş seçmek zorundadırlar.

2. YASAL DAYANAK :

“Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik”e dayanılarak en az dört yıllık öğrenim yapan fakülte veya yüksekokulları bitiren ve yukarıdaki çizelgede belirtilen erkek ve bayanlardan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı bulunan sınıf ve branşlarda muvazzaf subay alımı yapılmaktadır.

a. Muvazzaf Subay: Belli bir yükümlülük süresi olan ve rütbe bekleme süreleri sonunda daha üst rütbelere terfi edebilme imkanı bulunan subaylara muvazzaf subay denir.

b. Mülakat : Subay aday adaylarının, davranış ve düşünceleri hakkında arzu edilen ve testlerle tespiti mümkün olmayan bilgilerin öğrenilmesi ve yazılı olarak değerlendirilmesi amacıyla aday adayı ile yapılan planlı ve ölçülü bir konuşma ve görüşmedir.

c. İkinci Seçim Aşaması : Subay temini kapsamında kişilik testi, fiziki yeterlilik değerlendirme testini içeren seçim aşamasıdır.

4. BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Genel Koşullar:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(3) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

(b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Kanunun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden

mahkum olmamak,

(4) Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilmemiş olmak,

(5) FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile kendisi, eşi, annesi, babası, kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak

şartları aranmaktadır.

b. Öğrenimle İlgili Koşullar:

(1) Adayların, alım yapılacak branşlara uygun eğitim veren okullardan en geç Ocak 2017 döneminde mezun olmaları gerekmektedir.

(2) Yüksek Lisans mezunları için mezun oldukları lisans bölümü geçerlidir.

(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurt içinde geçerli olduğunu belirten Yüksek Öğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri zorunludur.

(4) Alım yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlardan, diplomalarının denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmalı ve adaylar bu denklik onaylarını seçim aşamalarına getirmelidir.

(5) Deniz (Güverte ve makine görevleri), Deniz/Deniz Piyade, Deniz İstihkam ve Mühendis Sınıflarında başvuran adaylarda geçerli (en son yapılan) Kamu Personeli Seçme Sınavından, “KPSSP3 lisans puanı” türünden en az 60 puan ve üzeri alınması şartı aranacaktır.

(6) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak (Askerlik yükümlülüğüne ilişkin hükümler saklıdır.) (Kredi Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredileri hariç) gereklidir.

c. Yaş İle İlgili Koşullar:

01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(1) Lisans mezunları için 27 yaşını bitirmemiş olmak,

(2) Lisansüstü mezunları için 32 yaşını bitirmemiş olmak (Deniz/Deniz Piyade Sınıfını seçen adaylar için 30 yaşını bitirmemiş olmak),

şartı aranır.

ç. Sağlık İle İlgili Koşullar:

(1) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince;

Fiziki Kabiliyet ve Değerlendirme Testlerini tamamlayan adaylar sevk edilecekleri Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından “Muvazzaf Subay Olur” kararlı sağlam raporu alacaklardır. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaktır. Adaylar, sağlık raporu sonuçlarının sınav merkezlerince temin edilerek görülebileceğini kabul etmiş sayılır.

(2) 2’nci seçim aşamasında başarılı olan Deniz/Deniz Piyade Sınıfı subay adayları sevk edilecekleri hastanelerden “Dalgıç Olur” kararlı sağlık raporu alacak, basınç odası testinde başarılı olacak, ilave olarak;

(I) Sualtı Taarruz (SAT) Özel İhtisas Kursu’na gönderilecek adaylar “SAT Özel İhtisas Kursuna Katılır” raporu alacak,

(II) Sualtı Savunma (SAS) Özel İhtisas Kursu’na gönderilecek adaylar “SAS Özel İhtisas Kursuna Katılır” raporu alacaktır.

(III) 1’inci Sınıf Dalgıç Özel İhtisas Kursu’na gönderilecek adaylar “1’inci Sınıf Dalgıç Olur” raporu alacaktır.

(3) Adayların Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testlerine başlamadan önce sayfa 12’de belirtilen boy/kilo standartlarına uygun olup olmadıkları kontrol edilecektir.

d. Özel Koşullar:

(1) Askerlik hizmetini yaparken başvuran yedek subay, kısa dönem erbaş/er ve erbaş/erler için üç sicil amirinden uygun onaylı nitelik belgesi almak (Kıtada üç ayını doldurmamış olanların nitelik belgesi üç ayı doldurmalarını müteakip gönderilir),

(2) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden uygun onaylı nitelik belgesi almak (Kıtada üç ayını doldurmamış olanların nitelik belgesi üç ayı doldurmalarını müteakip gönderilir),

(3) Yedek subayların hizmet esnasında aldıkları sicil not ortalaması 85 not ve üzerinde

olmak

gereklidir.

5. BAŞVURU YÖNTEMİ:

a. Başvurular www.msb.gov.tr adresinde bulunan http://personeltemin.dzkk.tsk.tr

linkinden “2016 yılı Muvazzaf Subay Alımları” başlığından yapılacaktır.

b. Başvurular; 17 Kasım-02 Aralık 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

c. Adayların Başvuru Kılavuzunu okuduktan sonra /yukarıda belirtilen internet adresinden “İlk Başvuru” kısmına girerek istenilen bilgileri doldurmaları gerekmektedir.

ç. Başvurunun tamamlanmasını müteakip her adaya sistem tarafından şifre verilmektedir. Eğer müracaat sonunda sistem tarafından şifre verilmemiş ise kaydınız yapılmamış demektir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda başvurunuzu en başından yeniden yapmanız gerekmektedir. Bu şifreyle başvuru süresince “Aday Girişi” kısmından sisteme giriş yaparak bilgilerini kontrol edip güncelleyebileceklerdir.

d. Adaylar, şifrelerini kaybetmeleri/unutmaları durumunda “Aday Girişi” kısmında bulunan “Şifremi Unuttum” kısmında daha önce girdikleri bilgileri girerek şifrelerini direk olarak ekranda göreceklerdir. Şifrelerin görünmemesi durumunda adayların kullanmış oldukları internet tarayıcılarını güncellemeleri veya diğer tarayıcılardan girmeleri gerekmektedir. İdarece, adayların yazılı, sözlü veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Şifre Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

e. Başvuru sayfasında doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.

f. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

g. Alım süresince her türlü duyuru ve değişiklikler yukarıda belirtilen internet sayfalarından yapılacak olup adaylar alım takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. www.msb.gov.tr internet sayfasından yapılacak duyurular resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

ğ. Doldurulan bilgilerin, kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek ve adayın işlemleri iptal edilecektir.

h. Başvuruları kabul edilen adaylar www.msb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

6. KPSS SINAV VE OKUL BİTİRME NOTU ŞARTI :

a. Deniz (Güverte ve makine görevleri), Deniz/Deniz Piyade, Deniz İstihkam ve Mühendis Sınıflarında başvuran adaylarda geçerli (en son yapılan) Kamu Personeli Seçme Sınavından, “KPSSP3 lisans puanı” türünden en az 60 puan ve üzeri alınması şartı aranacaktır. Tabip adaylarında KPSS şartı aranmayacak olup, adayların sıralaması okul bitiriş notuna göre yapılacaktır.

b. Ön kayıtların tamamlanmasını müteakip KPSS puanına (Tabip adayları okul bitiriş notuna) göre “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı (Baraj Puanı)” belirlenecek ve ikinci seçim aşamalarına çağrılan adaylar internet sitemizden ilan edilecek ve baraj puanını aşan adaylar ikinci seçim aşamaları için davet edilecektir.

7. 2’NCİ SEÇİM AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ :

a. Ön kayıtları yapılarak sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;

(1) Kişilik Testine,

(2) Fiziki Kabiliyet ve Değerlendirme Testlerine,

tabi tutulacaklardır. Kişilik testinin sonuçları mülakat aşamasında veri olarak kullanılacaktır.

b. 2’nci seçim aşamalarının yapılacağı tarihler ve sınav yeri internet sitemizden duyurulacaktır.

c. Fiziki Kabiliyet ve Değerlendirme Testleri :

(1) Adayların Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testlerine başlamadan önce sayfa 12’de belirtilen boy/kilo standartlarına uygun olup olmadıkları kontrol edilecektir. Boy/kilo standartları uygun olan adaylara seçilen branşlara göre farklı Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testleri uygulanacaktır. Test ile ilgili ayrıntılı bilgi erkek adaylar için sayfa 13, bayan adaylar için sayfa 14, Deniz/Deniz Piyade adayları için sayfa 15’tedir.

(2) Testin değerlendirmesinde;

(a) Muharip sınıflar için (Deniz (Güverte ve makine görevleri), Deniz/Deniz Piyade ve Deniz İstihkam Sınıfları) testlerin her birinden 40 ve daha yukarı puan alan adaylar,

^(b) Yardımcı Sınıflar için (Tabip (Pratisyen) ve Mühendis Sınıfları) baraj puanı olmaksızın üç test branşının ortalaması 30 ve daha yukarı olan adaylar,

başarılı sayılır.

(3) Deniz (Güverte ve makine görevleri) sınıfı adaylar için 25 metre yüzme testi uygulanacaktır.

(4) Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testlerine katılan adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir.

(5) Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (ameliyatlı, hamile, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler ve bu durumda haklarını kaybetmiş sayılırlar.

8. MÜLAKAT AŞAMASI :

Mülakat aşaması internet sitemizden duyurulacak tarihte ve yerde yapılacaktır. Mülakat sınavında adayın Genel Görünüm, Kendini İfade Becerisi, Öz Disiplin ve Psikolojik Denge, Disiplin ve Uyum Becerisi, Mesleki Yeterlilik/Gelişme Açıklık ile Atatürkçü Görüş ve Düşüncesi gibi hususlarda değerlendirmesi yapılır.

9. DEĞERLENDİRME VE SEÇİM :

a. Genel değerlendirme ve seçim adayların KPSS sınav notu (Tabipler için okul bitiriş notu), Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi, mülakat puanı ve özel niteliklerden alınan puanlara göre yapılır.

b. Tüm sınavları başarı ile geçen adaylara özelliği nedeniyle verilecek ilave puanlar :

(1) Tezli Yüksek lisans yapanlara 6 puan, tezsiz yüksek lisans yapanlara 3 puan verilir. (Tıp Fakültesini bitirenlerin değerlendirmesi yüksek lisans statüsü ile aynı yapılır) (Birden fazla yüksek lisans yapanlara sadece bir defa puan verilir.)

(2) Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlayanlarla doçentlere 9 puan verilir. (Birden fazla doktora yapanlara sadece bir defa puan verilir.)

(3) Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS) en az 75 ve TOEFL sınavları veya eşdeğer kabul edilen diğer sınavlar ile ÜDS sınavının herhangi birinden Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenecek baraj nottan yüksek alanlara 5 puan ilave olarak verilir. Bir adayın bu sınavlardan birden fazlasından barajı geçmiş olması halinde ise, sadece bir not dikkate alınarak işlem yapılır.

(4) Şehit eş ve çocuklarına 10 puan, gazi/malul gazi eş ve çocuklarına 5 puan ilave

edilir.

(5) ? İhtiyaç duyulması halinde adayların askerlik durumu, üniversite mezuniyet derecesi, yaşı ve mesleki tecrübeleri puanlandırılarak genel değerlendirmeye katılabilir.

10. 2’NCİ SEÇİM AŞAMA SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI :

2’nci seçim aşamaları sonuçlarının onaylanmasını müteakip www.msb.gov.tr internet sayfasından ilan edilecektir.

11. GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ :

(1) Kamu kurum ve kuruluşlarında, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği askeri teşkilatlarda çalıştırılacak kamu personeli hakkında yapılmaktadır. Seçim aşamalarında başarılı olan adayların güvenlik soruşturması işlemleri başlatılır.

(2) Adaylar 2’nci seçim aşaması esnasında üç adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas formunu elden teslim edeceklerdir.

12. TAAHHÜTNAME İŞLEMLERİ :

a. Seçim aşamalarında başarılı olan ve güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlanan ve mezun olduğunu ibraz eden adaylarla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında taahhütname imzalanacaktır.

b. Deniz/ Deniz Piyade adayları, Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimi’nden sonra askeri eğitim kapsamında, SAT (Sualtı Taarruz), SAS (Sualtı Savunma) ve 1’inci Sınıf Dalgıç Özel İhtisas Kurslarından birisine gönderilecektir.

Adayların katılacağı eğitimler bilahare ilan edilecektir. Muvazzaf subay adayı, çalışıyor ise çalışmakta olduğu işyerinden tefrik edildiği eğitime başlamadan önce ayrılmak zorundadır.

14. KARARNAME İŞLEMLERİ :

Muvazzaf subay adayları kararnamesinin onaylanması müteakip teğmen rütbesiyle naspedilirler.

15. ADAYLARIN ÇAĞIRILMA İŞLEMLERİ:

Seçim aşamasına (FYT) çağrılacak aday sayısı kontenjanın 20 katına kadar, mülakat sınavına çağrılacak aday sayısı kontenjanın 6 katına kadar olacak şekilde belirlenecek, yapılacak sınavlarda kontenjanın karşılanamaması durumunda ise ilave çağrı yapılabilecektir.

İnsan Kaynakları Başkanlığı

İrtibat Numaraları

Telefon

0 (216) 310 9365 0 (216) 341 9569 0 (216) 310 7221

Faks

0 (216) 310 7246

www.msb.gov.tr

Personel Temini İle İlgili

ikpersoneltemin@dzkk.tsk.tr

Sınav İşlemleri İle İlgili

iksinavislem@dzkk.tsk.tr

Share.

Bir Cevap Yazın