Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden: Akademik Personel Alımı

0
19 Kasım 2016 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 29893

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

  1. 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 25. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,
  2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması,
  3. Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Doçent kadroları için beş nüsha), Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.
  4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
  5. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.
  6. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.
BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BÖLÜMANABİLİM DALIPROFDOÇ.DER.AÇIKLAMA
MALİYEMALİYE TEORİSİ1Yerel Yönetimler Maliyesi ve Vergi Psikolojisi alanında çalışmış olmak.
İKTİSATİKTİSAT TEORİSİ11Ekonomik Politika Belirsizliği, Ekonomik Özgürlük ve Girişimcilik alanında çalışmış olmak.
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ
BÖLÜMANABİLİM DALIPROFDOÇ.DER.AÇIKLAMA
SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİL.DENİZ BİYOLOJİSİ1Denizel dekapod krustase taksonomisi-ekolojisi ve denizel kirliliğin krustaselerüzerine etkisi konularında çalışmaları olmak.
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİYETİŞTİRİCİLİK12Makro ve mikro algler ile su bitkileri yetiştiriciliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
BÖLÜMANABİLİM DALIPROFDOÇ.DER.AÇIKLAMA
EĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİM YÖNETİMİ1Yükseköğretimde kalitenin değerlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİM YÖNETİMİ11Eğitim kurumlarında risk ve kriz yönetimi, kadınlar ve liderlik, eğitimde cinsiyet eşitsizlikleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİM PROG. VE ÖĞRETİM1Öğrenme ergonomisi ve okul mimarisi, öğrenen merkezli yaklaşım ve süreçleri, öğretimde program geliştirme ve harmanlanmış öğrenme ve ders
tasarımları konularında çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİMÜZİK EĞİTİMİ1Müzik Eğitimi programları, müzikoloji ve halk kültürü alanında çalışmalar yapmış olmak.
TEMEL EĞİTİMSINIF EĞİTİMİ1Eğitim Sosyolojisi alanında doçent olmak ve demokrasi, küreselleşme ve medya okur yazarlığı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜMANABİLİM DALIPROFDOÇ.DER.AÇIKLAMA
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATIİNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI11Onsekizinci Yüzyıl İngiliz Romanı hakkında çalışmalar yapmış olmak.
SOSYOLOJİGENEL SOS. VE METODOLOJİ11Sembolik Antropolojik yaklaşımla, ritüel, mitos ve oyunların işlevleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BÖLÜMANABİLİM DALIPROFDOÇ.DER.AÇIKLAMA
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBİLGİSAYAR BİLİMLERİ1İşlemci önbelleklerinde performans, işlem değişkenliği, güç tüketimi ve geçici hatalar konularında çalışmalar yapmış olmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
BÖLÜMANABİLİM DALIPROFDOÇ.DER.AÇIKLAMA
İKTİSATİKTİSAT TARİHİ12Osmanlı Devleti maliyesinin, Merkezi Hazinesi, Bütçeleri, İç Hazinesi ve Osmanlı Vakıflarının Muhasebe bilançoları üzerine çalışma yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
BÖLÜMANABİLİM DALIPROFDOÇ.DER.AÇIKLAMA
DAHİLİ TIP BİLİMLERİİÇ HASTALIKLARI11Tıbbi onkoloji yandal uzmanı olmak, meme ve prostat kanserlerinde mitotikcheck point proteinler ile taksan direnci ilişkisini inceleyen çalışmalar yapmış olmak.
CERRAHİ TIP BİLİMLERİİLK VE ACİL YARDIM1Akut istemik inme olgularında Myelin Basic protein ve iskemi modifiye albümin düzeyleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.
CERRAHİ TIP BİLİMLERİKADIN HASTALIKLARI VE DOĞ.11Tüp bebek klinisyen sertifikasına sahip olmak. Açıklanamayan infertilitede, leptin, TNF-alpha, IL-6 ile ilgili çalışma yapmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
BÖLÜMANABİLİM DALIPROFDOÇ.DER.AÇIKLAMA
BAHÇE BİTKİLERİMEYVE YETİŞTİRME VE ISLAHI1Sert çekirdekli meyveler, çiçek tomurcuğu oluşumu ve scanning electronmikroskopi konularında çalışmalar yapmış olmak.
TARIM MAKİNELERİ VE TEK.TARIM MAKİNELERİ1Tarım makineleri tasarımı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BÖLÜMANABİLİM DALIPROFDOÇ.DER.AÇIKLAMA
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİHAREKET VE ANT. BİL.12Hareket ve Antreman Bilimleri alanında bilimsel yayın yapmış olmak.

10265/1

Share.

Bir Cevap Yazın