Boşalan Noterlikler(16.11.2016)

0

Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2015 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Ankara Onyedinci Noterliği, Beyoğlu Yirmidördüncü Noterliği ve Büyükçekmece Beşinci Noterliği 01.01.2017 tarihinde, Beyoğlu Otuzyedinci Noterliği ve Konya Onikinci Noterliği 05.01.2017 tarihinde, Ankara Ellialtıncı Noterliği ve Beyoğlu Yirmiüçüncü Noterliği 10.01.2017 tarihinde Samsun Dördüncü Noterliği 15.01.2017 tarihinde ve Bakırköy Onsekizinci Noterliği 21.01.2017 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur.

SIRA NONOTERLİK ADI2015 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ
1ANKARA ONYEDİNCİ NOTERLİĞİ1.417.984,82 TL
2ANKARA ELLİALTINCI NOTERLİĞİ1.308.710,70 TL
3BAKIRKÖY ONSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ1.106.751,84 TL
4BEYOĞLU YİRMİÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ1.881.521,40 TL
5BEYOĞLU YİRMİDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ2.648.443,68 TL
6BEYOĞLU OTUZYEDİNCİ NOTERLİĞİ1.657.906,38 TL
7BÜYÜKÇEKMECE BEŞİNCİ NOTERLİĞİ2.139.034,86 TL
8KONYA ONİKİNCİ NOTERLİĞİ1.626.945,65 TL
9SAMSUN DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ1.230.842,28 TL

10177/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2015 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden ikinci sınıf Gürsu Noterliği 01.01.2017 tarihinde ve Ürgüp Noterliği 11.01.2017 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur.

SIRA NONOTERLİK ADI2015 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ
1GÜRSU NOTERLİĞİ600.048,43 TL
2ÜRGÜP NOTERLİĞİ430.464,20 TL

10178/1-1

Share.

Bir Cevap Yazın