Bazı Üniversiteler Öğretim Üyesi Alacağını Duyurdu. İşte Detaylar..

0

Beykoz Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri alınacaktır. İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere web sayfamız www.beykoz.edu.tr’den ulaşılabilir.

Başvuru süreci ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular Beykoz Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

Adres: Vatan Caddesi No: 69   34805 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL

Tel: 444 25 69

 

FakültesiBölüm/ProgramUnvanAdetUzmanlık Alan/Alanları
Sanat ve Tasarım Fakültesiİletişim Tasarımı ve YönetimiProfesör Dr.1Göstergebilim, görsel göstergebilim, metin çözümlemeleri ve iletişim
Sanat ve Tasarım Fakültesiİletişim Tasarımı ve YönetimiDoçent Dr.1Gazetecilik, Kurumsal Reklam Analizi, Marka İletişimi ve Reklam Çözümlemeleri
Sanat ve Tasarım Fakültesiİletişim Tasarımı ve YönetimiYardımcı Doçent Dr.1Yüksek Lisans ve Doktorasını İletişim veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanlarında yapmış olmak, Yeni medya, sosyal medya, iletişim ve marka iletişimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak
İşletme ve Yönetim Bilimleri FakültesiİşletmeProfesör Dr.*1Sayısal Yöntemler
İşletme ve Yönetim Bilimleri FakültesiİşletmeYardımcı Doçent Dr.*1Lisansını ve Yüksek Lisansını İşletme Mühendisliği, Doktorasını Kalkınma İktisadı alanında yapmış olmak. Dış Ticaret Serbestleşmesi alanında çalışmalar yapmış olmak
İşletme ve Yönetim Bilimleri FakültesiUluslararası TicaretYardımcı Doçent Dr.*1İşletme, Yönetim Organizasyon
İşletme ve Yönetim Bilimleri FakültesiLojistik YönetimiYardımcı Doçent Dr.*1Lisans ve Yüksek Lisansını Lojistik ve Taşımacılık, Doktorasını İşletme alanında yapmak, Tedarik Zinciri ve Lojistik Alanında Çalışmaları olmak
Beykoz Lojistik Meslek YüksekokuluYönetim ve Organizasyon Bölümü- Hava Lojistiği ProgramıYardımcı Doçent Dr.1Lisans ve Yüksek Lisansını Lojistik ve Taşımacılık, Doktorasını Üretim alanında yapmış olmak, Tedarik Zinciri ve Lojistik Alanında çalışmaları olmak

 

* Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince belirlenen, İngilizce dilinde ders verebilme yeterliliğine sahip olmak koşulu aranmaktadır.

10439/1-1

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan ile ilgili tüm bilgiler Üniversitemiz http://pdb.klu.edu.tr/ adresinde yer almaktadır.

 

BİRİMBÖLÜMANABİLİM DALI/PROGRAMProf.Doç.Yrd.

Doç.

NİTELİKLER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİKamu YönetimiHukuk Bilimleri  1Kamu Hukuku alanında doktora yapmış olmak.
İşletmeTicaret Hukuku  1Ticaret Hukuku alanında doktora yapmış olmak
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku  1İş ve/veya Sosyal Güvenlik Hukuku veya Hukuk alanında doktora yapmış olmak ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında çalışmaları bulunmak.
SAĞLIK YÜKSEKOKULUBeslenme ve Diyetetik 1* 1*** Doktora veya Uzmanlığını, Beslenme ve Diyetetik veya Endokrinoloji alanında yapmış olmak veya Endokrinoloji alanında doçent unvanını almış olmak.

** Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak.

Çocuk Gelişimi   1Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Çocuk Gelişimi veya Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak ve ilgili alanda en az 2 yıl ders verme tecrübesi bulunmak.
Sağlık Yönetimi  1*1*** Hemşirelik Esasları ve Yönetimi alanında Doçent unvanı almış olmak

** Sağlık Yönetimi veya Hemşirelikte Yönetim alanında doktora yapmış olmak ve ilgili alanda en az 2 yıl ders verme tecrübesi bulunmak.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİMekatronikMühendisliği   21 – Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve Elektronik alanında çalışmaları bulunmak.

2 – Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİMimarlıkYapı Bilgisi  1Yapı veya İç Mimarlık alanında doktora/sanatta yeterlilik unvanı almış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİTemel İslam BilimleriTasavvuf  1Temel İslam Bilimleri alanında doktora yapmış olmak ve Tasavvuf alanında çalışmaları bulunmak.
Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi  1Temel İslam Bilimleri alanında doktora yapmış olmak İslam Mezhepleri Tarihi alanında çalışmaları bulunmak.

10435/1-1

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K. 48.maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”ndeöngörülenpuanları sağlamış olmaları şartıyla;

Profesör; kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Yardımcı Doçent; kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Duyurulur.

 

BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALIUNVANDERECEADETAÇIKLAMA
Mühendislik Mimarlık FakültesiÇevre MühendisliğiÇevre MühendisliğiProfesör11Çevre Biyoteknolojisi alanında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisatİktisat TeorisiProfesör11Doçentliğini Mikro İktisat alanında almış olmak.
Turizm FakültesiTurizm İşletmeciliğiTurizm İşletmeciliğiYrd. Doç.41Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Turizm İşletmeciliği alanında Kriz Yönetimi, Örgüt Kültürü, Etkileme Taktikleri ve İş Gören Performansı konularında çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat FakültesiCoğrafyaCoğrafyaYrd. Doç.31Coğrafya alanında (Fiziki, Beşeri ve İktisadi, Türkiye ve Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalları) doktora yapmış olmak.

10437/1-1

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 – Yardımcı Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak, varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınav günü ve saati ile yerini ilgili birimden öğrenebileceklerdir.

NOT:-(Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)

– (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.)

– (Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)

– (Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)

– Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-10 web adresinden, (Öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü “öğretim üyesi sayısına” ulaşılıncaya kadar belirtilen atanma ölçütleri aranmayabilir.)

– Akademik Değerlendirme Formlarına http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-8 web adresinden ulaşılabilir.

 

UNVANIADEDİDERECEBİRİMİBÖLÜM/ANABİLİM DALIALANI
Doçent11Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiKamu Yönetimi/Yönetim BilimleriYoksulluğun nedenleri ve yoksullukla mücadele politikaları konusunda çalışma yapmış olmak.
Doçent11Fen Edebiyat FakültesiKimyaAzo Boyar maddelerinin reaksiyon mekanizmalarının elektro kimyasal yöntemlerle belirlenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.
Doçent11Fen Edebiyat FakültesiBiyolojiBitkilerde stres koşulları altında reaktif oksijen türleri ve sinyal iletim yoluyla ilgili çalışma yapmış olmak.
Doçent11Fen Edebiyat FakültesiMatematikYaklaşım teorisinde bögel sürekli fonksiyonlar uzayında çalışma yapmış olmak.
Yardımcı Doçent13Fen-Edebiyat FakültesiBiyolojiMemeliler sınıfı kemiriciler takımına dahil türlerden moleküler sistematik tabanlı çalışma yapmış olmak.
Yardımcı Doçent11Fen-Edebiyat FakültesiTarih/Türkiye Cumhuriyeti TarihiBirinci dünya savaşı konusunda çalışma yapmış olmak.
Yardımcı Doçent13Fen-Edebiyat FakültesiTürk Dili ve Edebiyatı/Yeni Türk DiliAzerbaycan’daki modern dil ve edebiyatının oluşumu konularında çalışma yapmış olmak.
Yardımcı Doçent13Fen-Edebiyat FakültesiSosyoloji/Genel Sosyoloji ve MetodolojiSosyal dışlanma, göç ve kültürleşme ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Yardımcı Doçent13Güzel Sanatlar FakültesiMüzikMüzik terapi ve şiir terapi alanında çalışma yapmış olmak.
Yardımcı Doçent13Güzel Sanatlar FakültesiMüzikMüzik bilimleri ve müzik psikolojisi ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Yardımcı Doçent11Spor Bilimleri FakültesiSpor YöneticiliğiKas hasarı alanında çalışma yapmış olmak.
Yardımcı Doçent13Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YüksekokuluYiyecek ve İçecek İşletmeciliğiTurizm destinasyon çekicilik unsuru olarak yiyecek içecek hizmetleri alanında çalışma yapmış olmak.
Yardımcı Doçent13İlahiyat FakültesiTemel İslam Bilimleri/İslam HukukuMuhayyerlik hukuku ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Yardımcı Doçent11İlahiyat FakültesiTemel İslam Bilimleri/TasavvufNefis ve benlik inşası ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Yardımcı Doçent11Sağlık YüksekokuluHemşirelikBağlanma ve kişiler arası ilişkiler alanında çalışma yapmış olmak.
Yardımcı Doçent11Eğitim FakültesiTemel Eğitim/Sınıf Eğitimiİlkokul öğrencileri için sayı hissi testinin geliştirilmesi ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Share.

Bir Cevap Yazın