AYM’den mülkiyet hakkının ihlaline ilişkin karar; hakkın ihlali için öncelikle meşru bir hakkın varlığı şarttır

0

Başvurucu Kadir KIRGIL ve diğerleri (zilyetliği kendilerinde olan) Vakıflar Genel Müdürlüğünce Belediyeye devredilen ve üzerine gecekondu inşa ettikleri taşınmazların mülkiyetinin adlarına tescili için Belediyeye ödeme yapmıştır. Başvurucu ve diğerleri belediyeye ödeme yapmalarına rağmen belediye taşınmazların mülkiyetini vermemiştir.  Yerel mahkemeler başvurucunun mülkiyet hakkının olmadığını ve kendisinden haksız yere alınan paraların ödenmesine karar vermiştir.

Başvurucu ve diğerleri mülkiyet hakkının ihlali nedeniyle anayasa mahkemesine başvurmuştur.

Kararın tamamı için tıklayınız.

Share.

Bir Cevap Yazın