AYM’den Hak Düşürücü Süre ve Mahkemeye Erişim Hakkının İhlaline Dair Karar

0

Bugün tarihli (18.11.2016) resmi gazetede yayınlanan anayasa mahkemesi kararında mahkemeye erişim hakkının ihlali irdelenmiştir. Başvurucu (Ramazan ŞAŞ) iş mahkemesinde hizmet sürelerine ilişkin tespit davası açmış (ancak iş akdinin feshedildiği tarihin yanlış belirlenmesi nedeniyle) mahkeme davanın zamanaşımına uğradığına dolayısıyla dava açma hakkını kaybettiğine hükmetmiştir. Anayasa mahkemesi iş akdinin fesih tarihinin tam tespitinin yapılmadığı, harici karinelere yer verilmediği ve başvurucunun mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine ve yargılamanın yenilenmesine karar vermiştir.

Kararın tamamı için tıklayınız.

Share.

Bir Cevap Yazın