AİHM’de davaların acil görüşülmesi

0

AİHM’de davanın öne alınması, aciliyet,  AİHM’de hukuki yardım zorunluluğu
AİHM DAVALARIN SIRASI
AİHM davaların sırasını tespit ederken, konunun önemi ve ivediliğini dikkate alır.  Bu nedenle başvuruda konunun önemi ve ivediliği açıklanmalı ve vurgulanmalıdır.
Davaların Birleştirilmesi
AİHM ilişkili davaların birleştirilmesine karar verebilir. Davaların birleştirilmesine AİHM tarafların talebi üzerine karar verebileceği gibi  talep olmaksızın AİHM resen davaların birleştirilmesine karar verebilir.
İlişkili davaların birlikte görülmesi
AİHM davaların birleştirilmesine karar verirken ilişkili davaların yargılamasının birlikte yürütülmesine karar verebilir.
Duruşmalarda avukat ile temsil
AİHM tüzüğüne göre “….kişiler başlangıçta bizzat kendileri veya bir temsilci aracılığıyla “  başvurularını yapabilirler. Ancak sonraki aşamaların yetkili bir temsilci ile yürütülmesi zorunludur.
AİHM’in dili
AİHM’in resmi dili İngilizce ve Fransızcadır.
AİHM’e ilk başvuru taraf ülke dili ile yapılabilir ancak sonraki aşamalar mutlaka AİHM’in resmi dili ile yürütülür.
AİHM’de deneyimli hukukçunun önemi
AİHM’de başvuruların öne alınması, birleştirilmesi ve yargılamaların birlikte yürütülmesi için durumun AİHM’in resmi dili ile etkili bir biçimde anlatılması ve davanın yerinde izlenmesi gerekir. Bu da İngilizce veya Fransızca bilmeyi ve deney gerektirir.

Rahmi Ofluoğlu
Avukat

Kaynak:http://www.adaletbiz.com/

Share.

Bir Cevap Yazın