Kamu Avukatlığı Nedir?

 Kamu Avukatlığı Nedir?

Özelikle mezun olduktan sonra avukatlık yapmak isteyen birçok öğrenci mesleki rekabetin armasıyla Hakim- Savcılık kadrolarına yönelirken bir kısım öğrenci de Kamu Kurum ve Kuruluşlarında avukat olarak görev almayı düşünüyor. Bir kısım hukuk mezunu da Müfettiş, Kaymakam veya Uzman Hukukçu unvanlarında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayı tercih ediyor.
Hukuk fakültelerinin sayılarının ve hukuk bölümüne ayrılan kontenjanların artması bu bölümden mezun olacak öğrencileri daha okul yıllarında düşündürmeye başladı bile. Bir yandan avukat olabilmek için Avukatlık Sınavı şartının getirilmesi gerektiği yönünde tartışmalar yapılırken diğer taraftan da mezun odluktan sonra serbest avukat mı yoksa kurum avukatlı olmak mı daha avantajlı soruları öğrencilerin gündemini meşgul ediyor.

Kamu Avukatı Olabilmenin Hukuki Dayanağı

Daha önce kamu avukatları Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla ve merkezi sınavla (KPSS) alınıyordu. Ancak, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğine eklenen bir madde ile Kamu Kurum ve Kuruluşları artık kendileri doğrudan avukat alımı yapabilmektedir. Eklenen madde aşağıda yer almaktadır.

“EK MADDE 6 – Kamu kurum ve kuruluşları, özel mevzuatlarında sınav, başvuru, komisyon teşkili ve sınava ilişkin diğer hususlarda düzenleme yapmak kaydıyla, hazine avukatı ve hukuk müşaviri kadroları ile avukat kadro ve pozisyonlarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar belirlenecek adaylar için yapacakları yazılı ve/veya sözlü sınavlardaki başarı sırasına göre atama yapabilirler.

KPSS Nedir?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), ÖSYM Başkanlığı tarafından Lisans öğrencileri için Mayıs 2016’da, Lise – Önlisans öğrencileri için Ekim 2016’da yapılan bir sınavdır. KPSS B lisans sınavına bir lisans programından mezun olmuş ya da mezun olacak durumda bulunan öğrenciler katılabilir. KPSS (B) 2 yılda bir yapılırken KPSS (A) her yıl yapılmaktadır.

KPSS B Memurluk (Lisans) Kadroları Nelerdir?
Mühendis, mimar, veteriner, psikolog, sosyolog, hemşire gibi bir lisans programından mezun olunarak yerleşilebilen kadrolar KPSS B kadrolarıdır.
Kaymakam, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı gibi kadrolar ise KPSS A kadrolarıdır.

KPSS B memurluk Kadrolarına Atamalar Nasıl Yapılır?
KPSS B (Lisans) Memurluk adayı, KPSS sonuç belgesinde bulunan KPSS P3 puan türünü merkezi atamalarda veya ara atamalarda kullanabilirler. Merkezi atamalar 2 yıl boyunca her yılın Kasım ve Haziran aylarında ara atamalar ise kurumların belirleyeceği tarihlerde yapılmaktadır.
KPSS B memurluk sınavında toplam 120 soru bulunmaktadır. KPSS puanları 2 yıl geçerlidir. Bu süre içinde 4 tane merkezi yerleştirme yapılmakta olup alımlar Kasım ve Haziran aylarında yapılmaktadır.

KPSS B memurluk Kadrolarına Atamalarda Genel Şartlar Nelerdir?
Kurumlar aşağıda belirtilen genel şartlara ilave yapabilmekte olup genel olarak aşağıdaki şartları aramaktadırlar.
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,
3. Avukatlık ruhsatını haiz olmak,
4. KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan en son tarihli KPSS (B) tarihli Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,

KPSS A nedir?
KPSS A her yıl yapılmakta olan, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İİBF ve diğer lisans mezunu adayların katıldığı sınavlardır, bu sınav sonucu yaklaşık 120 değişik puan hesaplaması ile belirlenen puanlar Kurumların tespit edeceği ve ilanlarında belirttiği kadrolara uygun sınavlarda kullanılacaktır.
Bu 120 değişik puan türünden KPSS P 3 puanı lisans mezunlarının KPSS B atamalarında kullanabileceği puan türüdür Kurum avukatlığı gibi.

Hukuk Mezunuyum KPSS’de hangi oturumlara katılmalıyım?
Hukuk mezunu olan öğrencinin hangi unvanla çalışmak isteyeceği KPSS sınavında gireceği oturumu belirlemektedir.

Eğer öğrenci sadece Kurum Avukatlığı ve Kurumların açtığı Uzman hukukçuluk, Hukukçu, Hukuk Müşavirliği gibi kadrolara atanmak ve bu sınavlara katılmayı hedefleyecek olursa, bu kadrolar için istenen puan türleri olan, KPSS P 3, P 6, P 11, P 12, P 13, P 15, P 20, P 21, P 103.. gibi puan türlerine sahip olmalıdır.

Ancak Kaymakamlık sınavlarına katılmayı düşünen adaylar. KPSS P 37 puan türüne ihtiyaç duyacağı için, GK, GY, Hukuk testleri dışında İktisat, Kamu yönetimi ve Maliye testlerine de katılması gerekmektedir.
Bu oturumlardan herhangi birinden bir tane soru işaretlemesi puanın hesaplanması için yeterlidir.

Müfettişlik, Uzmanlık gibi diğer kariyer mesleklere yönelecek adayların ise iktisat, muhasebe ve maliye oturumlarını da çözmesi gerekmektedir.
Bu puanları almak için 4 oturumdan oluşan, Cumartesi Sabah Oturumu (zorunlu) ve Pazar günü sabah oturumuna katılmaları gerekmektedir. KPSS başvuruları sırasında katılacağı oturumları belirlerken mutlaka YABANCI DİL sınavına da katılacağınızı belirtmeniz gerekmektedir. Aksi halde yabancı dil puanı ile alım yapılan kurumlara başvurabilmeniz mümkün olamayacaktır.
2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından yılda iki kez Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) yapılmaktadır. Bu nedenle; 2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından yapılan diğer yabancı dil seviye belirleme sınavları yapılmamış, Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) ve diğer bazı sınavların testleri içinde yer alan yabancı dil testlerine de 2013 yılından itibaren yer verilmemiştir.

Yabancı dil testinin belirli ağırlıklarla hesaplanarak oluşturulduğu KPSS puan türleri, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanı ile ağırlıklandırılarak hesaplanmaktadır. Bu nedenle KPSS’de yabancı dil testinin (Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinde) ağırlıklandırılarak hesaplandığı puanları edinmek isteyen adayların YDS (Yabancı Dil Sınavı) Sınavına girmeleri yararlarına olacaktır.

Kurum Avukatlığı
Kurum avukatlığı alımları Temmuz ayında yapılacak olan KPSS A sınavı sonucu alınan KPSS P 3 puanı esas alınarak yapılmaktadır.

Kurum avukatlığı, düz memurluk olarak adlandırılan KPSS B puan türüne göre alım yapılan ve Lisans mezunlarının KPSS A sınavında GK, GY testleri sonucu aldığı KPSS P 3 puanı ile yapılmaktadır.

Yani Lisan mezunlarının 120 değişik puandan sadece birisi olan puanı KPSS P 3 puan türü KPSS B atamalarında kullandığı puan türüdür.

Bu puan türü ile KPSS B atamalarında alınacak Kurumların Avukat ihtiyaçlarına göre belirlenen kadrolara tercih yaparak ve ÖSYM tarafından atanmak suretiyle yapılır. KPSS Rehber Kurumlar bu atamalardan önce belirlediği şartları adaylara tercihler yapılmadan önce yayınlanan kılavuzlarda belirtir; Bazı kurumlar, Avukat alımında 3,5 yıllık Avukatlık yapıyor olmak, bazıları sadece Avukatlık ruhsatını almış olmak gibi şartlar isteyebilmektedir. Birçok kurum sadece Avukatlık Ruhsatına sahip olmayı şart koşmuştur.

Hangi Kurumlar Hukuk Mezunu Adayları Kapılarını Açıyor?
Aşağıdaki kurumlar KPSS puan türüne göre adayları kendi yapacakları yazılı sınava davet etmekte olup yazılı sınavı kazanan adaylar güvenlik soruşturması ve mülakat adımlarını geçmeleri halinde bu kurumlarda görev alabileceklerdir. Yazılı sınavda hukuk bilgisi yanında yabancı bil seviyesi de tespit edilebilmektedir.

Farklı tarihlerde yapılmış olan sınavların duyuruları incelenerek aşağıdaki bilgiler oluşturulmuştur. Ancak kurumlar daha sonraki yaptıkları sınavlarda sınav giriş koşullarını değiştirebilmektirler. Mesela sınavında İngilizce şartı olan bir kurum bir sonraki sınavda bu şartı adaylarda aramamaktadır. Bu nedenle sınav duyuruları dikkatle takip edilmelidir.

T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Uzman Hukukçu Yardımcılığı
Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda KPSS P 103 puanı 75 ve üzerinde olmak.
Bu şartları sağlayan ve sınava çağrılan sayıda aday arasında yer alan kişiler kurumun hukuk ve yabancı dilden yazılı sınava tabii tutulmaktadırlar.

Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli İnsan Hakları Uzmanı Hukukçu
Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP-21, KPSSP-36 veya KPSSP-103 puan türlerinden en az (70) puan almış bulunmak,
İngilizce: TOEFL iBT için 75 puan / TOEFL PBT için 490 puan / IELTS için 6,5 puan

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu Bankacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı
Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için “KPSSP20 veya KPSSP21” bölümlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı
Hukuk alanı için KPSSP-21 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak, (bu alan için sadece Hukuk Fakültesi mezunları kabul edilecektir),

Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı
KPSSP–21 Hukuk Fakültesi mezunları arasından
Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) KPSSP–21, puan türlerinin birinden 88 (seksen sekiz) veya daha yüksek puan almış olmak ve söz konusu sınavların Yabancı Dil testinden 42 veya daha fazla doğru cevabı bulunmak,

Tbmm Yasama Uzman Yardımcısı,
KPSSP 21, ve 103 puan türü için, KPSS Sınavında en az yetmiş ve üzerinde puan almış olmak,
Anayasa Mahkemesi Raportör Yardımcılığı
35 yaşını bitirmemiş olan ve KPSSP 103 puan türünden en az 75 puan almış olmak.

Kalkınma Ajansları Hukuk Müşavirlikleri:
KPSS puanı ile başvuracak adaylar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P1,P2,P3,P11,P12,P13,P15,P21,P79 veya P103 puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olmak,
Son iki yıl içinde TOEFL ya da IELTS sınavlarından YÖK’ün internet sitesinde ilan edilen eşdeğerlilik çizelgesine göre en az KPDS 70 (yetmiş) puana denk gelen bir puan almış olmak,

Vergi Denetim Kurulu Vergi Müfettişliği
KPSS Puan Türleri ve Taban Puan: KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 2000 aday arasında bulunmak.

Özetle
Hukuk Fakültesi Mezunları,
Kurum avukatı olmak istiyorsanız: temmuz ayında yapılacak olan KPSS – A sınavında girilmesi zorunlu olan, GK-GY oturumu sonucu alınan KPSS P 3 puanları ile,

KPSS – A sınavında, ilgili kurumun talep ettiği puan türünden alınan puanlar ile kurumların açacağı uzman hukukçuluk, hukuk müşavirliği, hukuk uzmanlıkları gibi sınavlara katılabilirsiniz.

Ayrıca birçok kurumda avukat veya hukukçu unvanı dışında müfettiş veya uzman olarak da görev yapabilirsiniz.
Bu türden sınavlara girmek isteyen adayların mutlaka YDS’ye de girmesini tavsiye ediyoruz. Zira çoğu kurum yabancı dil bilgisi puanının hesaplanmış olmasını talep etmektedir.

Ayrıca, TCDD, ÖSYM, SGK gibi kurum ve kuruluşlar Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğine eklenen 6’ncı madde ile sadece sözlü sınavı ile avukat istihdam edebilmektedirler.

Başka Hangi Meslekleri Yapabilirim?
Akademisyen : Akademisyenlik, daha çok sürekli araştırma ve eğitim faaliyetlerine ilgi duyanlar için uygun bir meslek dalıdır. Akademik kariyer için lisans eğitiminden sonra sırasıyla yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamak ve iyi derecede bir yabancı dil biliyor olmak gerekir. Ayrıca çalışılmak istenilen üniversitenin düzenleyeceği yazılı ve sözlü sınavları da başarıyla geçmek gerekir

Noter : Noterlik de, yalnızca hukuk fakültesi mezunlarının yapabileceği bir meslek olarak, 1512 sayılı Noterlik Kanunu‘nda düzenlenmiştir. Noter olabilmek için, Noterlik Kanunu madde 7’de öngörülen staj koşullarını taşıyor olmak gerekir. Staj süresi bir yıldır. Stajın tamamlanması sonrasında belirli koşulların da varlığı halinde noterlik belgesi almaya hak kazanılır.
Noterler, meslek kuruluşu olarak Türkiye Noterler Birliği‘ne bağlıdır. Türkiye’de noter sayısı konusundan Noterler Birliği’nce açıklanmış bir veri yoktur.

İcra Müdürü : Adalet Bakanlığı son yıllarda icra müdürlüğü ve yardımcılığı kadrosu için hukuk fakültesi mezunlarını tercih etmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki koşulları taşıyan adaylar, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda başarılı olmalarının ardından icra müdür ve yardımcılığı kadrosuna atanabilirler. Yazılı sınav ÖSYM tarafından düzenlenir fakat sınav ilanı ve usulü Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir.

Banka ve Finans Kuruluşlarında Danışmanlık, Hukuk Müşavirliği : Banka ve finans kurumları, bünyelerinde hukuk danışmanı, hukuk müşaviri kadrosuyla hukukçu personel istihdam etmektedir. Bu kadrolarda çalışabilmek için kurumların kendi yeterlilik sınavları ile ilan ettiği diğer koşulları taşımak gerekmektedir.

www.bahum.gov.tr/
www.vdk.gov.tr
www.sgk.gov.tr
www.osym.gov.tr
http://www.kpssrehber.com/dersnotu-255-hukuk-fakultesi-mezunlari-icin-kpss-%E2%80%93-a.html
http://www.yediiklim.com/kurslarimiz/kpss-b-lisans-kurslari

Bu yazı mertumitaslan.com sitesinden alınmıştır..